De la critici adunate – Volumul 4

 

Acesta este titlul noii cărți apărute recent, coaptă bine în performantul „cuptor” numit simplu Ionel Necula și care ne oferă cu multă generozitate produse cât se poate de proaspete. 

Noua lucrare are coperți lucioase, colorate și un număr de 114 pagini. Volumul se deschide cu materialul intitulat „În loc de prefață” și printre altele spune: „N-aș fi vrut să ofer cititorilor mei, mulți, puțini câți s-au arătat interesați de modestele mele osteneli în planul  izvodirilor critice, eseistice sau exegetice, registrul integral al receptărilor cumulate. Știu că operația în sine conține și o doză de narcisism, de orgoliu și de aroganță mascată care nu mă caracterizează și nu mi-a fost niciodată aproape. Modestia, simplitatea, sfiala mi-au fost mereu la îndemână și am căutat, pe cât mi-a stat în putință, să nu le compromit vreodată. Sper să fi reușit, pentru că m-am tot ferit să afișez o ținută mai țanțoșă, de cutezanță, de om înfumurat și arogant.  Am căutat, și cred că am reușit, să trec prin viață anonim, dar nu sunt sigur că am fost înțeles totdeauna, atât cât mi-aș fi dorit. Dovadă c-am deranjat uneori pe unii confrați, deși, mărturisesc că nu am făcut-o  din răutate sau invidie ci din perspectiva  unor principii estetice omologate, al adevărului și dreptății care, natural, de multe ori irită și deranjează. Dacă am procedat  bine sau mai puțin bine, va răspunde timpul și puținii cititori rămași fideli Galaxiei Gutenberg”. 

Prima comunicare din volum poartă numele „Theodor Vârgolici – Destinul dramatic al lui Ion Petrovici”. Din material facem cunoștință cu greutățile vieții prin care a trecut marele filosof, așa cum se spune, calvarul filosofului începând în aprilie 1945 când acesta a fost arestat. La scurt timp i-a murit soția și participarea acestuia la înmormântarea soției a fost posibilă datorită intervenției lui Victor Eftimiu. Eliberat după un timp, în anul 1949 este condamnat la 10 ani de temniță grea, la sinistra închisoare din Aiud.  Se menționează faptul că acest material a fost publicat în Suplimentul „Adevărul literar și artistic” din octombrie 2006.  

Urmează comunicarea intitulată „Grigore Codrescu despre Ionel Necula”, unde se analizează cartea lui Ionel Necula intitulată „Crochiuri dintr-o viață anonimă” și unde găsim enumerate mari personalități cum ar fi G.G. Ursu, Iorgu Iordan, Ion Petrovici, Octavian Paler, Anghel Rugină și alții. Tot de aici aflăm și faptul că Ionel Necula a cunoscut-o pe Eleonora Cioran, soția marelui om de cultură. Se menționează și faptul că renumitul om de cultură Octavian Paler a conferențiat de două ori la Tecuci, ultima oară chiar în anul 1989. 

Urmează comunicarea intitulată „Ionel Necula între Cioran și datoria restituirii” unde scriitoarea Oana Dugan analizează lucrările lui Ionel Necula intitulate „Cioran în receptări epistemice” și „Natalia Negru – dispuneri ocazionale”, material apărut în revista „Oglinda literară” din Focșani în mai 2013. În continuare, scriitorul poet Petruș Andrei analizează lucrarea lui Ionel Necula „Ultimul epistoler” – volumul III, după care urmează materialele intitulate „Noi apariții editoriale”, „Uricar la poarta Moldovei de Jos volumul XVIII” și „Harnicul scriitor tecucean Ionel Necula”, cu încă două cărți recent apărute, respectiv „Uricarul” și „Pagini de istorie culturală tecuceană”, materiale semnate de Iancu Aizic și apărute în Ziarul Tecucean în lunile martie și mai 2022. În continuare, autorul Cornel Galben analizează  volumul intitulat „Eminescu în tentații metafizice”, după care, în materialul intitulat „Cronicile de după amiază”, Mihai Posada analizează volumul „În dialog cu Ionel Necula” semnat de Camelia Ardelean. 

Urmează materialul intitulat „Umbre  în identitatea  românească” semnat de Marian Nencescu. Apoi, găsim un material – analiză a autorului, de o puritate și sinceritate deosebită, intitulat „Ionel Necula – Prolegomene la eseuri polemice”, semnat de prof. univ. Pompiliu Comșa, material încheiat cu frumoasele cuvinte „Cărțile lui Ionel Necula, spre deosebire de ale altora, nu dau pe afară de ego, precum o șampanie de revelion sau ale celor care și-au scurtat ani de detenție scriind la normă. Are cărți cu încărcătură  emoțională și spirituală care  îți modelează gândirea. Și totuși, cum ar fi dacă o bună parte dintre noi ar citi și s-ar cizela, remodela psihic și comportamental? Ar fi ideal pentru relațiile interumane și societate. Oricât de visător ar fi un cititor, nu cred că toți se vor așeza de mâine la citit. Dar dacă o bună parte ar face asta, ne-am putea croi un drum mai frumos înspre educație și cultură!”. 

În continuare, găsim materialul intitulat „În dialog cu Ionel Necula” semnat  de poeta Geanina Bârlădeanu și care începe cu următoarele cuvinte „În doi ani de zile, cât este distanța dintre primul și al doilea volum, opera filosofului, istoricului și criticului literar Ionel Necula a luat proporții”. În acest interesant material, găsim poezii de o mare sensibilitate cum ar fi „Regina artei”, „Ars Poetica”, „Destin”, „Eminescu”,  iar la final găsim următoarea apreciere: „Scriitorul Ionel Necula a donat peste o mie de cărți cititorilor din Tecuci și localitățile limitrofe. Despărțirea, spune Ionel Necula, a fost grea dar necesară, prea sufocasem apartamentul de două camere cu ceea ce adunasem de-a lungul timpului ”. Întrebat de poetă unde se îndreaptă omenirea la ora actuală, scriitorul Ionel Necula răspunde că „Spre o prăpastie, fără îndoială. Planeta este o corabie deteriorată. Se va scufunda, cu siguranță, dar nu pentru că are la timonă un corăbier beat, cum credea Mallarme, ci pentru că le lipsește busola, punctul terminus al parcursului, pentru că pasagerilor le lipsește conștiința dezastrului comun și fiecare nu se gândește decât la un mijloc singular de supraviețuire”. Iar în final, poeta menționează că „putem spune și noi că Ionel Necula a stat sub vremuri, dar mereu deasupra lor”.  

În continuare, subsemnatul apare cu cronicile „O nouă apariție editorială a scriitorului Ionel Necula”, „Lucrarea Uricar la poarta Moldovei de Jos –  vol. XIX”  și „La mulți ani, stimate profesor Ionel Necula”, material publicat la împlinirea vârstei de 82 de ani a distinsului scriitor, aceste  materiale apărute în Ziarul Tecucean în lunile aprilie și mai 2022. Urmează un alt material semnat Iancu Aizic și intitulat „Scriitorul tecucean Ionel Necula – o nouă apariție editorială”, analizând aici volumul 4 din „Recurențe”.  

Ultimul material este cel apărut în revista „Școala gălățeană” intitulat „Un salon al artelor, destinat elevilor”, unde pe scenă apare și Ionel Necula alături de scriitorul Vasile Ghica.  

De pe ultima copertă reținem spusele scriitorului Ionel Necula „Toți lăsăm niște semne ale trecerii noastre prin lume și prin istorie. Cum vor fi înțelese aceste semne peste ani și decenii, este greu de anticipat, dar am găsit de cuviință să punem la dispoziția celor interesați aceste mărturii în speranța că vor ajuta în vreun fel viitorilor hermeneuți. Cele patru alcătuiri de până acum, apărute până în prezent, reprezintă tot atâtea etape ale apariției noastre cu noutăți literare”.   

Mulțumim maestre și pentru această carte și vă rog, nu uitați, se vede suita de cărți publicate de d-voastră. Mai aveți doar trei până la sută iar noi, cititorii, așteptăm cu mare nerăbdare acest lucru! 

  

Iancu Aizic