Ședință ordinară a Consiliului Local

 

Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință ordinară miercuri, 31 august 2022, la ora 16, la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 28.07.2022.

2. Proiect de hotărâre nr. 113/24.08.2022 privind completarea Comisiei de specialitate nr. 2, „Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură” a Consiliului Local Tecuci.  

3. Proiect de hotărâre nr. 114/24.08.2022 privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL.  

4. Proiect de hotărâre nr. 115/24.08.2022 privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale proprietatea UAT Tecuci.  

5. Proiect de hotărâre nr. 116/24.08.2022 privind închirierea unui imobil situat în Tecuci, Gheorghe Petrașcu nr. 64-66.  

6. Proiect de hotărâre nr. 117/24.08.2022 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură Casa de Cultură Tecuci, subordonată Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada: 05.08.2021 – 05.08.2022.  

Informări, interpelări, petiții 

– Raportul de activitate al Primarului Municipiului Tecuci pe anul 2021 în conformitate cu prevederile art. 155 alin 3, lit. a din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.