„Când vioarele tăcură / Poezia lui răsună…” – Concurs de creaţie literară la Biblioteca municipală

 

Concursul inițiat de Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci, aflat la cea de-a VIII-a ediție, urmărește să valorifice capacitatea elevilor din ciclurile gimnazial și liceal de a-și exprima în mod creativ gândurile, trăirile, ideile în versuri. Prin acest demers, ne-am propus, de asemenea, să menținem vie memoria patronului spiritual al Bibliotecii tecucene, poetul Ștefan Petică, în conștiința comunității. 

Concursul se desfășoară anual, în luna octombrie, în preajma comemorării personalității poetului Ștefan Petică. 

Obiective: 

– Identificarea și încurajarea elevilor cu aptitudini creatoare; 

– Descoperirea, cultivarea și stimularea talentului literar al elevilor, formarea gustului 

estetic; 

– Încurajarea schimburilor de experiență literară între elevi și între elevi și profesori. 

Modul de desfășurare al concursului: 

Pentru a participa la concurs, elevii interesați vor trimite o creație literară originală (poezie sau proză), pe adresa de email a instituției:[email protected] , în perioada 12 septembrie 2022 – 7 octombrie 2022. 

Fiecare lucrare va fi însoțită de datele de identificare ale autorului său: nume, prenume, vârstă, clasa și școala/liceul în care învață, localitatea în care se află școala, precum și numele cadrului didactic îndrumător. 

Evaluarea lucrărilor va fi făcută de un juriu avizat în perioada 10 – 14 octombrie 2022, iar câștigătorii concursului vor fi premiați în cadrul evenimentului pregătit pentru comemorarea poetului Ștefan Petică, pe 17 octombrie 2022. 

Toţi participanţii la concurs vor primi diplome de participare. 

Prin înscrierea la concurs, participanții sunt de acord cu prelucrarea datelor personale de către Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”. 

 

Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”