Ziua Internațională a Păcii – Împreună pentru pace

 

Ziua Internaţională a Păcii, cunoscută şi sub numele de Ziua Păcii Mondiale, este  sărbătorită anual pe 21 septembrie, această zi fiind dedicată păcii şi, mai ales, absenţei războiului şi violenţei. 

 Ziua Internaţională a Păcii a fost sărbătorită pentru prima oară în 1982, iar de atunci este celebrată în fiecare an de mai multe națiuni, organizații politice, militare şi oameni. Pentru a inaugura această zi, la sediul Naţiunilor Unite din New York este tras Clopotul Păcii, turnat din monede donate de către copii de pe toate continentele. Pe inscripţia care se află pe o parte a clopotului se poate citi: „Trăiască pacea absolută în lume”. 

 Indiferent de ţară, timp, bariere culturale sau lingvistice, porumbelul a fost şi rămâne un simbol al păcii. Încă de acum mii de ani, porumbelul a adus ramura de măslin şi a vestit sfârşitul potopului şi revenirea la normalitate. Peste secole el a fost folosit ca simbol al păcii sufleteşti sau sociale, în traducerile biblice şi mai târziu pe sigilii, bancnote şi monezi. 

Într-o perioadă în care războiul și violența monopolizează adesea ciclurile noastre de știri, Ziua Internațională a Păcii este un memento inspirat despre ceea ce putem crea împreună. Pace. Să-i dăm o șansă! 

 „Împreună pentru pace: respect, siguranță și demnitate pentru toți” a fost motto-ul proiectului educațional realizat de elevii și cadrele didactice din școala noastră. 

Proiectul a avut drept scop informarea elevilor asupra unei zile cu rezonanţă – Ziua Internaţională a Păcii. Astfel, elevii Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir”, din comuna Matca, județul Galați, au avut  ocazia  să afle cât mai multe despre conceptul de pace, despre Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, să-şi exprime opinia asupra evenimentelor petrecute în lume. 

 Numărul tot mai mare al violenţelor şi conflictelor iscate în lume între diferite popoare duce la necesitatea educării elevilor pentru însuşirea unor concepte precum pace, toleranţă, democraţie, drepturi, comunicare.  

Ziua de 21 septembrie s-a vrut și se vrea a fi o zi dedicată Păcii mondiale, eliminării războaielor şi cooperării între oameni. Este foarte important să inducem un comportament civic impecabil elevilor, pentru a şti să trăiască, să convieţuiască alături de aproapele lor, comunicând cu acesta, punând capăt violenţelor din comunitate şi din şcoală. 

Obiectivele acestui proiect au fost: 

  • conştientizarea asupra unei lumi fără violenţă;
  • însuşirea unor cunoştinţe despre concepte civice;
  • educarea la copii a unor valori cum ar fi toleranţa şi respectul reciproc;
  • colaborarea eficientă între elevi;
  • formarea unei conştiinţe civice active prin aprecierea sacrificiului realizat în numele Vieţii, Păcii, Umanităţii;
  • dezvoltarea respectului faţă de toţi cei de lângă noi.

Demararea proiectului s-a realizat în cadrul unei reuniuni în care participanţii au fost informaţi asupra acestui proiect şi asupra obiectivelor urmărite. Au fost stabilite sigla şi programul derulării acţiunilor. Programul a fost afişat în spaţii vizibile şi accesibile părinţilor şi copiilor pentru a fi popularizate cu mai multă uşurinţă.   

 Fiecare copil şi-a adus contribuţia la dezbaterea temei. Elevii claselor pregătitoare îndrumați de învățătoarele Ilie Tincuța și Lupu Andreea, precum și elevii claselor I, îndrumați de Blănaru Anișoara și Bostan Lăcrămioara au desenat şi pictat, desenele şi picturile fiind expuse într-o mini-expoziţie. Elevii claselor a II, a III-a și a IV-a îndrumați de prof. înv. Popa Mirela, Mărmureanu Cati Larisa, Avădanei Marilena și Ene Rodica au completat chestionare prin care s-au declarat susținători ai Păcii, au scris mesaje de susținere pentru copiii care trăiesc în zonele afectate de război, au creat poezii sau texte scurte prin care au  scos la iveală sentimentele şi gândurile lor bune. În curtea școlii, profesorii și elevii au organizat un flashmob, au desfășurat jocuri și au participat cu mare interes la activitățile de informare realizate în cadrul bibliotecii de către bibliotecar Lupu Ionica. 

 În urma activităților derulate în cadrul bibliotecii au înțeles că a trăi fericit presupune a avea acea linişte şi bucurie care ne face să apreciem viaţa şi pe cei din jur. Pacea presupune iubire, toleranţă, respect, aprecierea celor din jur, comunicare, într-un cuvânt fericire. Cred că cea mai frumoasă parte a constituit-o momentul în care elevii au dat o definiție comună proprie la însemnătatea păcii, și anume că Pacea nu este un Dar de la Dumnezeu, este un dar pe care ni-l oferim unul celuilalt. 

Atât adulți, cât și elevi, trebuie să ne deprindem cu acea cultură a păcii, trebuie să ne asumăm un rol în a crea armonie în jur, a crea pacea. Elevii au înteles că fiecare poate şi trebuie să fie mesagerul păcii şi al nonviolenţei pe acest pământ. Ei pot şi trebuie să contribuie la instituirea unui climat de pace, linişte, armonie, dar pot fi implicaţi în câteva aspecte care pot contribui la o armonioasă dezvoltare a societăţii. Cel mai important lucru este că elevii pot avea un rol important în realizarea unui stil de viaţă armonios, în rezolvarea unor probleme legate de viitorul lor şi al altora.  

 În concluzie, elevii şi tinerii trebuie să se implice şi să ofere soluţii în anumite situaţii, conflicte, probleme ivite în interiorul şcolii, între elevi cu nevoi speciale şi ceilalţi, între familii şi comunitate. A implica pe elevi înseamnă a avea soluţii viabile pentru posibile probleme de integrare în societate. Elevii trebuie să fie educaţi într-o adevărată cultură a păcii. Ei vor înţelege problemele reale ale lumii şi îşi vor asuma un rol important în dezvoltarea unei culturi pentru pace. Dezvoltarea unei culturi a păcii înseamnă: să trăieşti după standarde internaţionale, în conformitate cu drepturile omului, echitate, să apreciezi diversitatea culturală. 

 Elevii trebuie să trăiască într-un mediu propice, aceasta însemnând o societate care să le ofere exemple bune şi siguranţă. Toată lumea vrea să trăiască într-o societate care să le ofere siguranţă şi încredere în viitor. Elevii trebuie să înveţe să îşi asume un rol şi să aprecieze aspectele pozitive ale vieţii şi societăţii. Prin activităţile realizate se pot dezvolta aceste valori, dacă tematica acestora este educaţia pentru pace. Elevii pot crea.  

Într-un cuvânt, copiii înseamnă viitorul, care trebuie să implice pace, armonie, toleranţă, respect. 

  

„În această zi, să-i învăţăm pe copiii noştri  despre toleranţă şi respect reciproc. Să investim în şcoli şi profesorii care vor construi o lume mai dreaptă. Să luptăm pentru pace şi să-i apărăm cu toată puterea noastră”, Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon. 

 

Prof. înv. primar Ilie Tincuța 

Prof. înv. primar Popa Mirela 

Prof. Mărmureanu Cati Larisa