Centre de zi pentru copiii expuși la riscul de separare de familie

 

Treisprezece localități din județul Galați au fost incluse pe lista unităților administrativ – teritoriale cu prioritate ridicată sau medie pentru a putea obține finanțare europeană destinată amenajării unor centre de zi pentru copiii expuși la riscul de separare de familie. Cea mai sensibilă situație este în cinci dintre ele, respectiv comunele Cavadinești, Jorăști, Vârlezi, Negrilești și Poiana. Acestea figurează pe lista celor 189 de UAT-uri cu prioritate ridicată la acest tip de investiție. 

Ceva mai bine stă situația în comunele Munteni, Costache Negri, Nămoloasa, Scânteiești, Schela, Smârdan, Suceveni și Valea Mărului, incluse în lista celor 412 UAT-uri cu prioritate medie la acest tip de investiție.  

Prin noul program, finanțat integral cu fonduri europene, se dorește creșterea gradului de integrare și de acces la serviciile sociale și de inserție socio-profesională a unor categorii defavorizate. Conform evaluărilor realizate la nivel național, activitatea de prevenire a separării copilului de familie continuă să se desfășoare în România într-un ritm modest, justificat de cele mai multe ori de lipsa resursei umane calificate de la nivelul primăriilor, lipsa resurselor financiare proprii disponibile pentru a fi alocate activității de prevenire sau lipsa interesului autorităților pentru acest tip de situații. 

Din acest motiv, soluția sesizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivel județean, pentru preluarea copiilor aflați în situație de risc în sistemul de protecție specială, rămâne cea mai simplă modalitate de rezolvare a unor astfel de cazuri.  

Neavând un sistem de prevenire a separării copilului de familie și a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de familie, la sfârșitul anului trecut 32 % dintre copii intrați în sistemul de protecție specială au ajuns aici ca urmare a situației economice precare a familiei. Pentru a remedia această situație a fost lansat luni, 7 noiembrie 2022, un apel de proiecte pentru „Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie”. Bugetul total, de 50,3 milioane de euro, este asigurat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.  

În total, la 1 ianuarie 2022, erau înregistrate în România un număr de 724 de centre de zi, aflate în 344 de localități din țară. Dintre comune, 93% nu beneficiază de nici un tip de centru de zi, 6% dispun de un singur centru și 1% au între 2 și 7 centre pe comună. Dintre cele 992 de comune cu zone marginalizate, doar 8% dispun de un centru de zi.  

Centrele de zi din sistemul de protecție a copilului au ca misiune prevenirea separării copilului de familie, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, dar și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți, se arată în comunicatul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.