Mai mulți bani pentru transportul elevilor

 

O problemă generată de creșterea costurilor de transport și-a găsit rezolvarea: Ministerul Educației a adoptat Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare și de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu.

În cazul celor care merg zilnic în altă localitate, se asigură o sumă forfetară lunară de 60 de lei/lună pentru distanța de până la 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, suma de 60 de lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună pentru fiecare kilometru.

Celor cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază și cea de domiciliu astfel:

a) contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați;

b) contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați.

Decontarea cheltuielilor se face pe baza documentelor de transport.

În toate cazurile, suma forfetară se acordă în avans de către unitățile de învățământ preuniversitar, la solicitarea scrisă a elevului, înregistrată la unitatea de învățământ până la data de 10 a lunii curente, pentru luna următoare. Din cerere trebuie să rezulte localitatea de domiciliu în care locuiește elevul și distanța în kilometri pe care se deplasează până la unitatea de învățământ.

Pentru luna decembrie 2022 sumele forfetare se vor acorda în perioada 12—16 decembrie 2022.Pentru luna ianuarie, plata sumelor forfetare se va face în primele 5 zile lucrătoare de la începerea cursurilor școlare.

Plata avansului pentru lunile februarie—decembrie se va efectua de către unitatea de învățământ în intervalul 25—28 al lunii curente, pentru luna următoare.

 

Deputat PNL Galați

Onuț Valeriu Atanasiu