Ședință de cenaclu literar cu pictorul Mircea Cojocaru și reușitele lui tablouri poetice

 

Joi, 8 decembrie 2022, sala Alexandru Manoilescu a Casei de Cultură a Municipiului a găzduit o nouă ședință de lucru a Cenaclului literar Calistrat Hogaș din Tecuci.  

Deschizând evenimentul, poetul Dan Vîță, președinte al cenaclului, a anunțat faptul că următoarea ședința va avea loc în jurul datei de 15 ianuarie 2023, ziua marelui nostru poet național. Dar, până atunci, pe data de 15 decembrie a.c. se va desfășura la Galați o ședința de lucru USR Iași, Fililala Galați – Brăila.  

În continuare, președintele cenaclului spune că în actuala ședintă vom audia poezii realizate de pictorul poet Mircea Cojocaru. Acesta ne prezintă poeziile – Autoportret, Orașul, Un altfel de potop, Eu, Vinovat că exist, Nu pot să dorm iubito, Visul unui câine, Undeva – cândva, Eu, Simțul, Sunt o pasăre, Voi reveni, Confuzie, Mai leagă-mi, Doamne, un nod, În cele din urmă, Căzut pe gânduri, Gânduri pierdute, Testament și altele.  

Primul care a trecut la analiza textelor audiate a fost Dan Vîță care a făcut precizarea că aceste poezii fac obiectul unei cărți în pregătire. Mircea Cojocaru, continuă vorbitorul, poate fi așezat în perioada de început a poeților șaizeciști, păstrând liricul prolecultiștilor: „Apreciez în special poezia – Eu, soldatul de la Maraton și, mai ales, întregul lui registru personal. Mintea lui gândește foarte bine textele ce urmează a fi explicate foarte riguros. Am mai apreciat și numeroase inversiuni poetice, dând exemplu faptul că  putem spune și de exemplu – O așteptare de 7 zile dar și – 7 zile de așteptare! În poeziile audiate am  găsit multe idei și situații lirice foarte interesante,  analizând  poezia – Visul unui câine. Recomand totuși încercarea de debarasare  a unor elemente de legătură cum ar fi prepozițiile și conjuncțiile”, mai spune poetul Dan Vîță.  

În continuare, poetul Adrian Răcaru  apreciază textele audiate și remarcă la acestea limpezimea lor și descrieri în plină mișcare: „Ascultând poeziile, am avut mereu în față imaginea pictorului din poet”. 

Următorul vorbitor a fost poetul Marin Mârza care, după ce apreciază toate lucrările audiate, se oprește la versul „Umbra i-am strivit-o cu piciorul”. Poetul Mârza continuă spunând „Toate poeziile sunt foarte reușite și chiar dacă ai dori, nu ai ce să modifici la ele. Sunt subiecte din viața de zi cu zi, analizate și expuse foarte bine”.  

Următorul vorbitor a fost poetul Tănase Dănăilă care precizează că în toate lucrările audiate, poetul este  mereu în miezul poeziilor. Intervine din nou poetul Dan Vîță care spune: „Să nu uităm nici un moment că Mircea este totuși un pictor și acest lucru se vede foarte bine în poeziile lui. Din lucrările pe care le-am revăzut, fac și remarca specială pentru poezia Nodul, fiind foarte reușită”.  

 Poetul Constantin Oancă menționează că „Un artist are mereu o viață dublă, să nu uităm că la început a fost culoarea și cuvântul, exact cu ce lucrează Mircea Cojocaru. El traduce și transformă mereu poezia în pictură și pictura în poezie”. Aici, intervine și poetul pictor Cojocaru reamintind faptul că poezia și pictura sunt în esență, surori din familia artelor. Scriitorul Oancă continuă spunând că „Omul este un pelerin, un călător pe acest pământ. Am analizat poezia – Visul unui câine – și mi-am reamintit faptul că Sfântul Anton vorbea cu animalele. Țin să apreciez și poezia – Căzut pe gânduri – și mai ales versul – M-am ascuns mereu în umbra mea. Să nu uităm nici faptul că dacă nu ar fi noaptea, nu am ști cum să ne bucurăm de frumusețea luminii”! 

În continuare, a luat cuvântul epigramistul Iulian Bostan care spune că a ascultat cu mare plăcere toate poeziile și a remarcat în special  simplitatea lor dar în același timp și calitatea de bun recitator. Remarcă versul – O pasăre pictată în culori de stele și încheie cu o epigramă făcută, pe moment, cu poanta „Un poet de mare ecou / Care ne-a lăsat pe toți – Tablou”. 

A luat apoi cuvântul profesorul Virgil Pavel care menționează că a ascultat toate poeziile prezentate și nu știa că pictorul Mircea Cojocaru are și talent de poet. „De aceea, afirm acum că îl voi aprecia și mai mult în tot ceea ce reușește să facă în ambele domenii, foarte apropiate, așa cum s-a spus. Repet, nu îl știam și poet. Știam, în schimb, că este un tip rebel, independent și că el și-a construit singur lumea lui.” Cuvinte de apreciere  au venit și de la profesorul poet  Aurel Scarlat care a venit însă și cu unele recomandări pentru activitatea viitoare a poetului Cojocaru. I-a adresat și o epigramă reușită pictorului poet.  

 În final, Mircea Cojocaru a mulțumit tuturor celor prezenți pentru atenția ce i s-a acordat spunând că va ține seama de recomandările primite cu această ocazie. În afară de vorbitori, la ședința au mai participat Ionica Nasie, Ionică Răileanu și, bineînțeles, secretara cenaclului Violeta Daniela Mândru.  

A fost și de această dată o ședință de lucru care și-a atins pe deplin scopul dorit. Felicitări organizatorilor și lectorului acestei ședințe!  

 

Iancu Aizic