Posturi de administratori patrimoniu și financiar în unități de învățământ

 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Matca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de administrator patrimoniu I (S). 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic sau tehnic; cunoştinţe / competenţe de operare pe calculator – Microsoft Office şi internet – cunoştinţe de utilizare a Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SICAP); vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de cel puțin 1 an; disponibilitate la program flexibil de lucru; capacitate de lucru în mod individual și în echipă; adaptabilitate și rezistență la stres; capacitate de a lua decizii eficiente; cunoștințe de legislație specifică locului de muncă. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

– 20 ianuarie 2023 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 

– 31 ianuarie 2023, ora 10 – proba scrisă; 

– 31 ianuarie 2023, ora 13 – proba practică. 

Informații suplimentare puteți obține la Școala Gimnazială nr. 1, com. Matca, jud. Galați. Tel. 0236.860.005 sau 0729.843.272. 

Anunț concurs administrator patrimoniu. 

Școala Gimnazială Nr. 1 Grivița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator financiar. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare în domeniul economic cu diplomă de licență; cunoștințe de operare / programare pe calculator (necesitate și nivel) – cunoștințe foarte bune de utilizare și operare PC; abilități, calități și aptitudini necesare – comunicare, capacitatea de a lua decizii eficiente în spirit economic, rațional, legal, spirit de echipă, buna gestionare a timpului, adaptabilitate, ascultare activă, rezolvarea conflictelor, flexibilitate, interesul pentru dezvoltare continuă; cunoașterea platformelor FOREXEBUG, SIIIR, SOBIS și FINANTARE.ORG constituie un avantaj; vechime – 3 ani în specialitate. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

– 16 ianuarie 2023, ora 12 – termenul limită de depunere a dosarelor; 

– 25 ianuarie 2023, ora 10 – proba scrisă; 

– 26 ianuarie 2023, ora 10 – proba interviu. 

Relații suplimentare obțineți la Școala Gimnazială Nr. 1, com. Grivița, jud. Galați. Tel. 0236.825.568 sau 0722.595.632. 

Anunț concurs administrator financiar. 

 

You cannot copy content of this page