ITM Galați: Verificarea cerinţelor de securitate în domeniul construcţiilor

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galați a organizat, în luna februarie a.c., la sediul instituției, o instruire cu angajatorii care fac parte din grupul ţintă al Campaniei naţionale de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor (angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, precum și reprezentanți ai serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate, acțiune la care a participat şi Bogdan Marius Trandafir – inspector şef al ITM Galaţi. 

Această acțiune face parte din prima etapă a Campaniei mai sus menționate care constă în mediatizarea, informarea, conştientizarea angajatorilor privind modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor. 

 Inspecţia Muncii consideră că se impune intensificarea acţiunilor de verificare şi monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi asupra modului în care angajatorii realizează măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în şantierele temporare şi mobile, având în vedere numărul de accidente de muncă înregistrat în cursul anului 2022 în domeniul construcţiilor, precum şi gravitatea acestora. 

Obiectivele campaniei acest an sunt: 

– Creşterea gradului de implicare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime, al surpării malurilor la lucrările de excavaţii; 

– Asigurarea de echipamente colective de protecţie şi individuale în proporţie de 100%; 

– Respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor; 

– Implementarea măsurilor de siguranţă la utilizarea instalaţiilor de ridicat. 

În cadrul instruirii au fost prezentate: obiectivele campaniei, perioada de desfășurare, precum și aspectele care vor fi urmărite în timpul controalelor referitoare la: 

– organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă pe șantierele temporare sau mobile;

– instruirea lucrătorilor; 

– lucrul la înălţime și acordarea echipamentului individual de protecție corespunzător sarcinii de muncă;

– utilizarea instalațiilor de ridicat și protecţia împotriva electrocutării pe șantierele temporare sau mobile; 

– cerinţelor minime de securitate şi sănătate la lucrările de săpături. 

În a doua etapă care se va desfăşura în lunile aprilie – noiembrie 2023 inspectorii de muncă vor efectua acţiuni de control la angajatori pentru a verifica modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile. 

 

ITM Galați