Grădinița „Ion Creangă” este reabilitată cu fonduri nerambursabile

 

Șirul modernizărilor continuă în oraș, Primăria Tecuci, în calitate de beneficiar, anunță implementarea unui nou proiect. De această dată a venit rândul unei grădinițe să fie reabilitată și renovată energetic.  

 Proiectul vizează reabilitarea termică a clădirii pentru a răspunde cerințelor legislative și reglementărilor tehnice actuale, conferite în principal de creșterea performanței energetice a clădirii. Se urmărește astfel îmbunătățirea condițiilor de învățământ și de desfășurare a actului didactic prin reabilitarea termică și adoptarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii aferente.   

Proiectul „Reabilitare termică Grădinița Ion Creangă, Tecuci” este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea totală a finanțării este de 1.982.937,40 lei, din care: 1.666.333,95 lei – valoarea eligibilă fără TVA, iar 316.603,45 lei – valoare TVA. 

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni.