Ședință ordinară a Consiliului Local 

 

Joi, 30 martie 2023, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședinţă ordinară la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:  

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 24.03.2023. 

2. Proiect de hotărâre nr. 51/24.03.2023 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026. 

3. Proiect de hotărâre nr. 52/24.03.2023 privind modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 108/ 26.08.2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Sala Popular, str. Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, Județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. 

4. Proiect de hotărâre nr. 53/24.03.2023 privind aprobarea proiectului „Construire insule ecologice digitalizate în Municipiul Tecuci”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B”Construirea de insule ecologice digitalizate” precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. 

5. Proiect de hotărâre nr. 48/17.03.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Lotizare teren pentru construire locuințe + funcțiuni conexe (servicii, comerț, depozitare, spații verzi, parcări auto, etc) + amenajare circulații auto și pietonale + infrastructura edilitar-urbană și racorduri/branșamente la utilități – strada Plugului, nr. 101. 

6. Proiect de hotărâre nr. 54/24.03.2023 privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele ANL în Municipiul Tecuci. 

7. Proiect de hotărâre nr. 55/24.03.2023 privind schimbarea destinației unui imobil situat în Tecuci, str. Cocorăști, nr. 1. 

8. Proiect de hotărâre nr. 56/24.03.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil (teren) la domeniul public al Municipiului Tecuci. 

9. Proiect de hotărâre nr. 57/24.03.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil –  teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. 

10. Proiect de hotărâre nr. 58/24.03.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 182 din 31.08.2017. 

11. Proiect de hotărâre nr. 59/24.03.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 61 din 29.03.2018. 

12. Proiect de hotărâre nr. 60/24.03.2023 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 141 din 28.10.2021. 

13. Proiect de hotărâre nr. 61/24.03.2023 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administrator de condominii organizat în data de 13.02.2023 și eliberarea atestatelor. 

14. Proiect de hotărâre nr. 62/24.03.2023 privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și oborului Municipiului Tecuci. 

15. Proiect de hotărâre nr. 63/24.03.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Poliției Locale a Municipiului Tecuci. 

16. Proiect de hotărâre nr. 64/24.03.2023 privind încetarea prin demisie a reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților, la Societatea Compania de Utilități Publice SRL Tecuci. 

17. Proiect de hotărâre nr. 65/24.03.2023 privind desemnarea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților, la Societatea Compania de Utilități Publice SRL Tecuci. 

Informări, interpelări, petiții 

* Rapoartele de activitate ale consilierilor locali  în perioada: 1.01.2022 – 31.12.2022. 

* Raport de activitate nr. 15765/23.03.2023 privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Tecuci, aferent perioadei: 1.01.2022 – 31.12.2022. 

* Raport de activitate nr. 90/09.02.2023 privind activitatea desfășurată de SPCLEP Tecuci, aferent perioadei: 1.01.2022 – 31.12.2022. 

* Raport de activitate nr. 7476/07.02.2023 privind activitatea desfășurată de DAS Tecuci, aferent perioadei: 1.01.2022 – 31.12.2022. 

* Raport de activitate nr. 89/09.02.2023 privind activitatea desfășurată de managerul Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică” Tecuci aferent perioadei: 1.01.2022 – 31.12.2022. 

* Raport de activitate nr. 128/CL/28.02.2023 privind activitatea desfășurată de managerul Casei de Cultură Tecuci, aferent perioadei: 1.01.2022 – 31.12.2022. 

* Raport de activitate nr. 9338/17.02.2023 privind activitatea desfășurată de managerul Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, aferent perioadei: 1.01.2022 – 31.12.2022. 

* Raport de activitate nr. 10572/23.02.2023 privind activitatea desfășurată de directorul Societății Piețe Prest TEC SRL Tecuci, aferent perioadei: 1.01.2022 – 31.12.2022. 

* Raport de activitate nr. 15765/23.03.2023 privind activitatea desfășurată de directorul Societății Compania de Utilități Publice SRL Tecuci.