Solicitare privind creșterea tarifului pentru transportul în regim de taxi

 

În orașul Tecuci, transportul public local de persoane în regim de taxi se desfășoară conform unui Regulamentului adoptat prin Hotărâre a Consiliului Local în anul 2008. Consilierii locali sunt solicitați să aprobe indexarea tarifului cu rata inflației. 

Camera Națională a Taximetriștilor – filiala Galați, prin reprezentanții taximetriștilor din Tecuci, a solicitat majorarea tarifului maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi, de la valoarea de 2,81 lei /km cât a fost aprobată în decembrie 2021, la valoarea de minim 3,40 lei/km.  

„Tariful de distanță (pornire) maximal pentru prestarea transportului în regim de taxi, practicat la ora actuală a fost stabilit la sfârșitul anului 2021. Până în prezent acest tarif nu a mai fost actualizat cu indicele prețurilor de consum, respectiv cu rata inflației, care pentru perioada de referință decembrie 2021 – februarie 2023, este 117,91%, respectiv 17,91 %”, se arată în referatul de aprobare care însoțește un proiect aflat la mapa consilierilor locali. 

În ședința care se va desfășura astăzi, 30 martie 2023, Consiliul Local Tecuci trebuie să decidă referitor la „Proiectul de hotărâre privind indexarea tarifului de distanță (pornire) maximal pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi, pe timp de zi și de noapte”. 

„Valoarea tarifului maximal de distanță (pornire) pentru prestarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere Ia nivelul municipiului Tecuci, pe timp de zi va fi de 3,32 lei/km (prețul include TVA). Valoarea tarifului maximal de distanță (pornire) pentru prestarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere la nivelul municipiului Tecuci, pe timp de noapte va fi de 3,82 lei/km (prețul include TVA)”, se arată în proiect. 

Nivelul oricărui tarif de distanță practicat, nu poate depăși tariful maximal stabilit pentru prestarea serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere la nivelul orașului Tecuci.