Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tecuci – Școală Europeană 2023-2026

 

Ministerul Educației a lansat în anul 2004 Competiția Națională „Școală Europeană” adresată tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Competiția „Școală Europeană” constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale și impactul proiectelor, activităților desfășurate asupra calității actului educațional. 

Școala Gimnazială Elena Doamna a adus pentru prima data la Tecuci titlul de „Școală Europeană”, recunoaștere oferită în cadrul celei de-a XVIII-a ediții a Competiției Naționale organizată de Ministerul Educației, pentru munca derulată în cadrul proiectelor și activităților europene.  

 Suntem mândri de aprecierea comisiei și de punctajul obținut, fiind pe un onorabil loc 4 la nivel național cu 187 puncte. Acest titlu este rezultatul muncii tuturor profesorilor, elevilor precum și impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii. În ultimii ani în școală au fost implementate 6 proiecte Erasmus și peste 15 proiecte eTwinning premiate la nivel național și internațional, obținându-se astfel și titlul de Școală eTwinning 2023 – 2024.  

Plecând de la activitățile mici organizate cu ocazia diverselor zile internaționale, activități extracurriculare, proiecte eTwinning, Erasmus, proiecte transfrontaliere,  colaborări cu ONG-uri, Organizarea examenului Cambridge și multe alte activități toate au adus valoare actului educațional oferit în școala noastră.  

Acest titlu confirmă educația de calitate oferită în cadrul școlii noastre, valoarea și impactul proiectelor implementate, dăruirea, munca tuturor profesorilor și elevilor. 

 

Prof. Adriana Lefter 

 

You cannot copy content of this page