Ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local

 

 Joi, 8 iunie 2023, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședinţă extraordinară de îndată la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 29.05.2023. 

2. Proiect de hotărâre nr. 104/07.06.2023 privind aprobarea parteneriatului între UAT Municipiul Tecuci, UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați şi UAT–urile partenere din județul Galați, în vederea depunerii spre finanțare și implementării proiectului „Facilitarea accesului la educație a elevilor din județul Galați prin achiziția de microbuze electrice” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. 

3. Proiect de hotărâre nr. 105/07.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare canalizare pluvială și menajeră str. Transilvaniei, str. Tudor Pamfile și str. Nicorești – Municipiul Tecuci, județul Galați”. 

4. Proiect de hotărâre nr. 106/07.06.2023 privind modificarea HCL nr. 89/27.04.2017 privind modificarea HCL nr. 114/27.10.2016 de aprobare a Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apa uzată în județul Galați.  

5. Proiect de hotărâre nr. 107/07.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Reabilitare conductă de apă str. Transilvaniei, str. Tudor Pamfile și str. Nicorești – Municipiul Tecuci, județul Galați”. 

6. Proiect de hotărâre nr. 108/07.06.2023 privind aprobarea suplimentării rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 28535/24.05.2021 pentru obiectivul de investiție „Reabilitare clădire Școala Dimitrie Sturdza, monument istoric, Tecuci, județul Galați”, cod SMIS 122380.