Proiectul de reabilitare a Bibliotecii municipale în atenția consilierilor locali

 

În data de 9 februarie 2023, Primăria Tecuci a depus cererea de finanțare pentru „Reabilitare, modernizare și consolidare a Bibliotecii Municipale Ștefan Petică Tecuci”, în cadrul Programului Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Așa cum reiese și din denumirea acestuia, obiectivul proiectului este reabilitarea, modernizarea și consolidarea Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică” Tecuci, monument istoric. În cadrul investiției propuse se vor executa: consolidarea seismică; restaurarea construcției; eficientizarea energetică a clădirii în Iimite impuse de valoarea istorică a acesteia; îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficientei energetice, a reducerii riscului la incendiu; îmbunătățirea condițiilor de confort interior.  

Astăzi, 28 iunie 2023, în ședința Consiliului Local Tecuci aleșii sunt solicitați să aprobe documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și consolidare a Bibliotecii Municipale Ștefan Petică Tecuci”. Valoarea totală a investiției este de 19.305.109,26 Iei, valoarea eligibilă asigurată din bugetul de stat fiind de 17.965.707,36 Iei, iar valoarea neeligibilă asigurată din bugetul local de 1.339.401,90 lei, sume cu TVA inclus. 

Perioada de implementare a proiectului este de 48 de luni de la data semnării contractului de finanțare.