Tecuceni despre Alexandru Mironescu – FOTO

  

În cadrul proiectului intitulat „Conferințele muzeului” la Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din Tecuci, duminică, 23 iulie 2023, s-a desfășurat conferința intitulată „Tecuceni despre Alexandru Mironescu – polimahul, savantul, profesorul, scriitorul, traducătorul și poetul filocalic”. 

Acest lucru s-a petrerecut, acum, cu ocazia comemorării a 120 de ani de la nașterea acestui valoros diplomat. Colaboratorii acestui proiect de suflet, pe lângă Primăria Tecuci, sunt CNCH, Universitatea de de medicină „Gr. T. Popa” din Iași și CNSH Tecuci. 

În sală s-a remarcat un public numeros printre care și nelipsiții elevi de la CNSH conduși de prof. dr. Cezar Ungan, elevi de la CNCH dar și membrii ai Asociației Pensionarilor din Tecuci în frunte cu neobosita președintă Nuța Donici. 

Deschizând evenimentul, managerul muzeului, Daniel Dojan, face o scurtă prezentare a vieții și activității lui Alexandru Mironescu, după care îl invită la microfon pe profesorul doctor Daniel Mazilu de la CNCH Tecuci pentru a prezența comunicarea intitulată „Nașterea unui polimat la Tecuci”. 

 Acesta ne spune că este onorat să participe la un astfel de eveniment și continuă prin a vorbi de Alexandru Constantin Mironescu așa cum apare el în documentul de naștere, primul din cei patru copii ai familiei Mironescu. Continuă, zicând că aici, la Tecuci, la Casa de Cultură avem o sală care îi poartă numele, o stradă cu acest nume și vom avea un concurs de eseuri și un alt concurs care îi vor purta cu mândrie numele. Precizează că Al. Mironescu este o personalitate de valoare continentală și s-a născut chiar pe strada pe care este azi Muzeul de Istorie, subliniind data de naștere de 10/23 iulie 1903 după care se face o incursiunea în Neamul Mironeștilor, întins atât la București cât și în alte județe din țară. 

Să nu uităm, continuă vorbitorul, că la Tecuci am avut și un primar cu numele de Mironescu, dar fără nici o legătură cu cel de care vorbim acum. Acesta mai are acum, în viață, două nepoate. Se mulțumește familiei care a pus la dispoziție mai multe documente de identitate, printre care certificatul de naștere și diplome de licențe. Vorbitorul explică apoi și termenul de „Polimat” adică mai multe înțelepciuni sau învățături. 

Al. Mironescu este cu siguranță cel mai mare polimat născut la Tecuci, care îl depășește și pe Ion Petrovici. Al. Mironescu era absovent a două facultăți, una de fizică-chimie și una de filosofie. În chimie-fizică a obținut Diploma în anul 1929, când și-a dat doctoratul în chimie la Sorbona și, noi, am putut vedea pe ecran teza de doctorat. Ne sunt în continuare prezentate multe din cărțile acestuia cum ar fi „ Spiritul științific”, „Limitele cunoașterii științifice”, „Certitudine și adevăr”, „Floarea de foc”, „Calea Inimi”, „Adorabila tăcere”, „Kairos – eseuri”, „Ziduri între vi”, „Poeme filosofice”, „La scaunul mărturisirilor” și altele. Importante sunt și cele trei jurnale ale lui, având în total 19 volume de jurnal. A publicat în presa vremii, peste 500 de articole. Aflăm apoi că, într-un document, el declara „Sunt născut la Tecuci, dar întâmplător. Nu sunt moldovean ci muntean, dar, personal, nu sunt nici bucureștean”, încheie alocuțiunea distinsul profesor Daniel Mazilu.  

În continuare, părintele Gheorghe Joghiu a prezentat comunicarea intitulată „Taina ultimului poem filocalic”, subliniind faptul că Al. Mironescu este autorul a peste 200 de poeme. În finalul prezentării sale, părintele Joghiu consideră că trebuie făcut mult mai mult pentru această importantă personalitate. 

Următorul vorbitor a fost profesoara de franceză Mihaela – Nina Munteanu de la CNCH, care a vorbit despre „Al. Mironescu – traducătorul lui Andre Gide”, aceasta oprindu-se la lucrare lui A. Gide – „Întoarcerea din URSS”, cu referire la vizita făcută în anul 1936 în această țară, o lucrare apărută în 150.000 exemplare și tradusă în 15 limbi. 

Profesoara de istorie Monica Precupanu de la CNCH, a prezentat materialul intitulat „Al.Mironescu și N. Steinhardt – spirite îngemănate”. Distinsa profesoară, care își pregătește teza de doctorat cu o lucrare despre N. Steinhardt, realizează o fină paralelă între viața și activitatea celor două mari personalități vorbind atât de renumitul „Jurnalul fericirii” cât și de „Floarea de foc” a lui Al. Mironescu. Între ei, spune profesoara, a existat o adâncă admirație și un respect total. Se subliniază și faptul că ambii au fost întemnițați și apoi se vorbește de întâlnirile dintre aceștia. Atenția profesoarei Monica Precupanu a cucerit sala prin frumosul mod de exprimare, mai ales pentru faptul că a vorbit liber. 

 A luat apoi cuvântul profesoara Camelia Codreanu de la CNSH care a prezentat comunicarea intitulată „Al. Mironescu, modelul tinerilor din toate timpurile”, după care am putut urmări un material video transmis de prof. doctor Richard Constantinescu de la UMF Gr. T. Popa din Iași intitulat – „Alexandru Mironescu și Gr.T. Popa despre Claude Bernard”, distinsul profesor regretând că nu a putut fi prezent la Tecuci pentru acest important eveniment. 

Tot prin mijloace video, am putut urmări și un mesaj al familiei Mironescu de la Geneva, respectiv de la prof. Paul și Domnica Yawer, care au adresat câteva cuvinte tecucenilor cu acest prilej.  

În final, toți participanții au fost invitați la o poză de grup pe scările de la intrarea în muzeu. Apreciem reușita evenimentului cu mulțumiri tuturor ce s-au implicat în realizarea ingeniosului proiect. 

Cuvinte de apreciere pentru activitate au fost și din partea Asociației Pensionarilor Tecuci. 

  

Iancu Aizic