Cadre didactice de la Școala Gimnazială „Sf. Stelian” Umbrărești-Deal s-au format în Atena

 

În perioada 3 – 8 iulie 2023, patru cadre didactice de la Școala Gimnazială „Sf. Stelian” Umbrărești-Deal împreună cu șase colegi din Spania au participat la programul de formare „Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom”, suținut în Atena, de către Europass Teacher Academy, în cadrul Proiectului finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiunea Cheie 1, Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000067480. 

 Programul a fost structurat astfel încât să răspundă nevoii de formare a profesorilor, oferind metode, strategii și instrumente de predare și evaluare pentru a aborda caracteristicile distinctive de învățare ale elevilor cu nevoi speciale. Astfel, formatoarea Foteini Tsioutsia a reușit să creeze o atmosferă relaxantă, propice aprofundării elementelor, precum: incluziunea, spectrul autismului, diferite modalități de a adapta predarea și resursele materiale la elevi cu dislexie, piramida celor trei nivele (TIERS), predarea proactivă vs. reactivă, modalități de a reacționa în caz de probleme de comportament, jocuri de învățare multisenzoriale pentru copii cu ADHD –Kinems, aplicația Blooket, jocul Tower Defense și altele. 

 Profesorii participanți au acumulat informații despre identificarea diferitelor nevoi speciale, adaptarea metodelor de predare-învățare-evaluare la aceste nevoi, includerea sarcinilor diferențiate, integrarea diferitelor aplicații digitale în activitățile cu elevii. Un aspect interesant al cursului a fost determinat de schimbul de bune practici cu reprezentanții celor trei instituții școlare din Spania, descoperind astfel asemănări și deosebiri între cele două sisteme educaționale. 

Proiectul a cuprins și activități culturale, precum vizitarea locurilor cu importanță istorică ale Atenei: Acropole, Muzeul Acropole, Biblioteca lui Hadrian, Școala lui Aristotel, Vechea Agora, Agora Romană, Olympieion, Kerameikos. 

Toate informațiile pe care le prezentăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor afirmații. 

 

Prof. coord. Monica Babeș