Ședință de îndată a Consiliului Local

 

Joi, 10 august 2023, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință extraordinară de îndată la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 18.07.2023. 

2. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 25.07.2023. 

3. Proiect de hotărâre nr. 154 / 09.08.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 69 din 10.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare Străzi Etapa II – Lot4 – Municipiul Tecuci, jud Galați”.  

4. Proiect de hotărâre nr. 155 / 09.08.2023 privind trecerea unui imobil – teren din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.  

5. Proiect de hotărâre nr. 156 / 09.08.2023 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe-ANL, a terenului situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66, în suprafață de 4000 mp., identificat conform CF nr. 116249.  

6. Proiect de hotărâre nr. 157 / 09.08.2023 privind Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiul Tecuci” în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.