Post de conducător autospecială

 

Primăria Brăhășești organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante de conducător autospecială în cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență. 

Condiţii specifice: studii medii sau generale absolvite cu diplomă; permis de conducere categoriile B, C, E; atestat profesional pentru conducӑtori auto; disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute; asigurarea timpului de răspuns; asigurarea permanentă a intervenției; aviz psihologic și fișa medicală la zi eliberate de un cabinet medical specializat; vechime în muncă – minimum 6 luni (adeverință sau carte de muncă). 

Concursul se va desfășura după calendarul următor: 

– 31 august 2023, ora 15 – data limita pentru depunerea dosarelor;   

– 8 septembrie, ora 10 – proba scrisă; 

– 12 septembrie, ora 10 – proba interviu. 

Informații suplimentare puteți obține la Primăria Brăhășești, jud. Galați. Tel. 0236.867.605. 

Anunț concurs conducător autospecială.