Posturi de bibliotecar, medic și muncitor

 

Primăria Umbrărești organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale, vacante, de bibliotecar IA, Compartiment Biblioteca Comunală. 

Condițiile specifice: studii superioare de profil în domeniul biblioteconomiei, sau studii superioare de alt profil cu obligația de a urma, într-o perioadă de până la maximum 2 ani, una dintre formele de pregătire profesională prevăzute de lege; minim 7 ani vechime în muncă. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar: 

– 25 septembrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 5 octombrie – proba scrisă; 

– 11 octombrie – proba interviu. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Umbrărești, jud. Galați. Tel. 0236.829.077. 

Anunț concurs bibliotecar. 

Primăria Ghidigeni organizează concurs pentru ocuparea postului contractual, vacant, de medic specialist, nivelul studiilor S, confirmat în specialitatea medicină de familie. 

Condiții specifice: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; Adeverința / certificatul de medic specialist, medicină de familie; Certificatul de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar:   

– 28 septembrie 2023, ora 14 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 6 octombrie, ora 14, – proba scrisă; 

– 12 octombrie, ora 14 – proba practică. 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Ghidigeni, jud. Galați. Tel. 0236.868.202. 

Anunț concurs medic. 

Serviciul de Alimentare cu Apă Brăhășești organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale, vacante, de muncitor, perioadă nedeterminată. 

Condiţii specifice: studii medii sau generale absolvite cu diplomă; disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute; fișa medicală la zi eliberată de un cabinet medical specializat; nu se solicită vechime. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar:     

– 27 septembrie 2023, ora 15 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 5 octombrie, ora 10 – proba practică; 

– 9 octombrie, ora 10 – proba interviu. 

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Serviciului de Alimentare cu Apă Brăhășești, jud. Galați. Tel. 0769.653.776. 

Anunț concurs muncitor.