Posturi de secretar și informatician

 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Băleni organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 

– secretar – 0,50 normă; 

– informatician – 0,50 normă. 

Condiții specifice: 

– secretar – studii superioare cu diplomă de licenţă cu profil/specializare informatică sau economic; cunoștințe avansate de operare calculator (office, motoare de căutare, platforme educaționale); cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespendenței oficiale; cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ (SIIIR, Edusal, Revisal); noțiuni de comunicare în relații publice; 

– informatician – operare PC (suitele MS Office, G Suite pentru Educație, navigare Internet); operare baze de date, SIIIR; instalări, configurări de programe, platforme, imprimante; rețele și protocoale de comunicații I.AN. Internet. TCP/IP; instalări și configurări de echipamente în rețele structural; administrare de rețele, securitatea rețelelor; pagini web; abilități de comunicare și relaționare; capacitate de gestionare a timpului și a priorităților; nu se solicită vechime. 

Concursurile se desfășoară după următoarele calendare: 

– 19 octombrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– secretar – 24 octombrie, ora 9 – proba scrisă; 25 octombrie, ora 9 – proba practică; 

– informatician – 26 octombrie, ora 9 – proba scrisă; 27 octombrie, ora 9 – proba practică. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 1, com. Băleni, jud. Galaţi. Tel. 0236.338.033. 

Anunțuri concursuri secretar și informatician.