Cyber-safety – Together to guarantee cyber-safety and prevent cyber-bullying in schools

 

Mesaje răutăcioase, zvonuri false de discreditare, conturi sparte, fotografii sau clipuri compromițătoare, excluderea deliberată din grupuri de comunicare online, postarea de conținuturi jignitoare la adresa altei persoane, toate aceste comportamente realizate în mod repetat, cu intenția clară de a produce suferință reprezintă cyberbullying. Spre deosebire de alte forme de bullying, cyberbullying-ul are un caracter permanent și de cele mai multe ori anonim, ceea ce face ca impactul său negativ să fie uriaș și consecințele foarte grave în planul confortului emoțional, rezultatelor școlare și chiar al sănătății fizice. 

Siguranța copiilor și adolescenților în mediul virtual a devenit în ultimii ani o problemă reală, pe care nu o putem nega. Acum, mai mult ca niciodată, profesorii și elevii folosesc Internetul pentru a învăța, a se conecta sau pentru a partaja informații, însă gestionarea securității este foarte dificilă, dată fiind evoluția extrem de rapidă a tehnologiei. 

 Profesorii Colegiului Național „Spiru Haret” din Tecuci au simțit nevoia de a înțelege cât mai bine aceste fenomene, iar proiectul Erasmus+ 2021-1-HR01-KA220-SCH-000027712 intitulat „Together to guarantee cyber-safety and prevent cyber-bullying in schools” (acronim „CYBER-SAFETY”) a apărut, din acest punct de vedere, în cel mai oportun moment. Inițiat de Ivan Cankar Primary School Zagreb (E10017215 – Croația), proiectul a antrenat ca școli partenere: Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci (E10027522 – România), Youth Europe Service, Potenza (E10045159 – Italia), Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Van, (E10176763 – Turcia), MINE VAGANTI NGO (E10124380 – Italia) și a urmărit două obiective de mare actualitate: 

– creșterea gradului de conștientizare a fenomenului de Cyber-bullying în rândul adolescenților; 

– dezvoltarea, în rândul profesorilor, a competențelor pentru prevenirea și combaterea hărțuirii cibernetice. 

 Activitățile principale au avut drept grup țintă atât cadre didactice și elevi din școlile partenere, cât și comunitățile locale și s-au obiectivat în foarte interesante și utile modalități de luptă împotriva fenomenului vizat: 

– realizarea unui curs de formare „CYBER-SAFETY for Schools” (acesta s-a derulat în perioada 12-16.12.2022, în localitatea Van, Turcia și a facilitat profesorilor dezvoltarea de abilități și dobândirea de instrumente potrivite pentru optima prevenire și combatere a hărțuirii cibernetice); 

– crearea unui set de scurte desene animate („CYBER-SAFETY in Schools”) prin intermediul căruia elevii să se conecteze cu problemele sau provocările cu care se pot confrunta în viața de zi cu zi, din această perspectivă (care să le explice pericolul cyberbullying-ului pe înțelesul lor, să îi ajute să îl recunoască și să reacționeze corect la apariția lui); 

– dezvoltarea unei aplicații online având funcția principală de a colecta și oferi informații generale despre problema hărțuirii cibernetice, dar și de a oferi suport prin intermediul unui chat dedicat. 

 Vineri, 13 octombrie 2023, în proximitatea datei de finalizare a proiectului (căci acesta s-a derulat în perioada 01.11.2021 – 01.11.2023), s-a desfășurat la Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci conferința finală – activitate la care au luat parte elevi, părinți, profesori din cadrul liceului, dar și din celelalte unități de învățământ tecucene, reprezentanți ai instituțiilor de cultură și ai autorităților locale. Membrii echipei de proiect (prof. Olariu Eugenia, prof. Voinea Dumitru, prof. Miron Magdalena și prof. Țupu Lăcrămioara), cu sprijinul psihologului școlar Burtea Alina, au reamintit obiectivele acestuia, au prezentat rezultatele obținute și modalitățile de a acționa pentru prevenirea acestor comportamente.  

Detalii despre proiect, exemple de bună practică, dar și resurse video utile privind fenomenul de Cyber-bullying pot fi găsite pe site-ul colegiului (https://www.spiruharet-tecuci.ro/, la rubrica Programe și proiecte), pe pagina de Facebook a școlii (https://www.facebook.com/groups/529274115290934/), pe Instagram (https://www.instagram.com/cybersafetyerasmus/) și/sau pe Youtube (https://www.youtube.com/@cybersafetyerasmus), iar aplicația poate fi descărcată de pe link-ul: https://cybersafety.netsons.org/. 

Together for cyber-safety, against cyber-bullying! Be safe, be happy! 

 

Prof. Magdalena Miron, prof. Eugenia Olariu, prof. Dumitru Voinea (CNSH, Tecuci)