Ședința ordinară a Consiliului Local aferentă lunii în curs

 

Joi, 26 octombrie 2023, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință ordinară la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 06.10.2023. 

2. Proiect de hotărâre nr. 203/19.10.2023 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2023. 

3. Proiect de hotărâre nr. 204/19.10.2023 privind aprobarea proiectului „MULTICARE: Multi-hazard low-carbon resilient technologies and multi-scale digital services for a future-proof, sustainable & user-centred built environment” nr. 101123467 în cadrul programului „Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)” apelul de proiecte „Efficient, sustainable and inclusive energy use (HORIZON-CL5-2022-D4-02)”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. 

4. Proiect de hotărâre nr. 205/19.10.2023 privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL.  

5. Proiect de hotărâre nr. 206/19.10.2023 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea UAT Tecuci.  

6. Proiect de hotărâre nr. 207/19.10.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil (teren) la domeniul privat al Municipiului Tecuci.  

7. Proiect de hotărâre nr. 208/19.10.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil (teren) la domeniul privat al Municipiului Tecuci.  

8. Proiect de hotărâre nr. 209/19.10.2023 privind darea în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Tecuci a unor imobile.  

9. Proiect de hotărâre nr. 193/21.09.2023 privind: închirierea unui imobil situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr. 64.  

10. Proiect de hotărâre nr. 210/19.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Continuare lucrări cu modificarea temei inițiale pentru lucrări de construire hotel județul Galați municipiul Tecuci str. Republicii, nr. 1.  

11. Informări, interpelări, petiții 

– Adresa nr. 535/CL/16.10.2023 emisă de SC Piețe Prest Tec SRL Tecuci.