Post de inspector debutant

 

Primăria Liești organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad debutant, Compartiment Patrimoniu și monitorizare contracte.  

Condiţiile de participare: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Domenii de studiu – Ştiinţe administrative (Ramura de ştiinţă), Ştiinţe economice (Ramura de ştiinţă), Ştiinţe juridice (Ramura de ştiinţă); nu se solicită vechime. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar:  

– 13 noiembrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor;  

– 23 noiembrie, ora 11 – proba scrisă;  

– data și ora susținerii probei practice se va afișa ulterior.  

Informații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Liești, jud. Galați. Tel. 0758.100.277. 

Anunț concurs inspector.