Apreciatul jurnalist Viorel Burlacu editor coordonator la „Monografia Casei Tiron”

 

Deși plecat de ceva timp din Tecuci, după pensionare, Viorel Burlacu nu poate sta departe de orașul care l-a adoptat cu multă și aleasă prețuire. De loc din comuna Gemenele – Brăila, prin căsătorie a devenit tecucean. Ajuns pe aceste meleaguri, le-a colindat atent, atât ca jurnalist cât și ca reporter, chiar primul după părerea mea, la postul de televiziune local Diplomatic TV care își avea sediul chiar în curtea Casei de Cultură. Colindă cu microfonul și camera în cele mai diverse locuri, punând pe micul ecran principalele evenimente, realizând interviuri memorabile cu personalitățile ce ajungeau în Tecuci. Admiră în același timp și clădirile, mai ales cele de patrimoniu și se interesează de istoria lor, mai ales de cele în care au locuit mari personalități ale acestui spațiu tecucean.  

Acum, stabilit la București, scormonește mereu prin cutia lui cu amintiri și dă la iveală lucruri foarte interesante. Astfel, recent a scos de sub tipar, în calitate de editor coordonator, lucrarea intitulată „Monografia Casei Tiron”, autor fiind Dimitrie Tiron. Este vorba de casa în care a locuit în ultimul timp cunoscutul doctor Liviu Matran, situată în apropierea CNCH. 

Din „Cuvântul înainte” al jurnalistului Viorel Burlacu reținem „În urmă cu mai mult de 10 ani, prin bunăvoința amicului meu Tudiță Cruceanu, fost colaborator al Casei de Cultură din Tecuci, am intrat în posesia unui caiet pe coperta căruia scria «Monografia casei din str. 7 Noiembrie Tecuci, proprietatea Tiron». Istoricul refacerii casei și a evenimentelor care au contribuit la existența casei cu proprietatea Tiron. 

Trebuie menționat faptul că Tudiță Cruceanu a fost un apropiat al ultimilor proprietari ai casei – medicii Eleonora și Liviu Matran și cu acordul doamnei doctor, mi-a împrumutat lucrarea amintită”. 

Autorul acestei monografii, și totodată proprietarul casei, magistratul Dimitrie Tiron (1882-1969) a fost și un apreciat scriitor dotat cu un real talent de istoriograf. În paginile lucrării aduce o serie de informații referitoare la istoricul casei dar și al orașului de altădată, preluate din surse orale dar și din studierea și interpretarea lor critică, mai ales ca scriitor și jurist, cercetând cu mare atenție documentele 

Imobilul respectiv a fost cumpărat de magistrat în anul 1910, cu ocazia transferării magistratului la Tecuci. Această clădire de patrimoniu are o vechime de aproximativ 200 de ani și a rezistat tăvălugului de demolări făcute de autoritățile locale acum mai bine de cinci decenii. Acest lucru s-a datorat și poziției sociale și politice a ultimului locatar, doctorul Liviu Matran, un rafinat consumator de evenimente culturale și care, nu de puține ori, a găzduit în acest loc numeroase personalități. 

Lucrarea de față este structurată pe patru capitole, respectiv Monografia casei, Despre Proprietarul moșiei Târgului Tecuci în anul 1736, Concluzii impuse de documente și Album Foto. 

 Din primul capitol aflăm că magistratul Tiron a cumpărat casa la 1 septembrie 1910, cu adresa Strada Bacău, apoi 7 Noiembrie, aceasta fiind proprietatea unui inginer din Fălticeni. Pe data de 10 septembrie 1910 s-a efectuat procesul de vânzare – cumpărare. Terenul avea o suprafață de 12.798 mp pe care se află casa cu dependențele. În Vest era un teren de 40.000 mp care era pe atunci proprietatea orașului și pe care se aflau două căsuțe mici, în partea de Sud Vest era un alt teren de 20.000 mp, o grădină cu pomi fructiferi în mijlocul căreia se află o clădire numită Cercul Militar. Clădire despre care se spune că a fost a unui mare bogătaș numit Naville și care era și proprietarul unei fabrici de coniac aflată în apropierea Gării Berheci. În partea de SE era un alt teren de 10.000 mp proprietatea unui anume Ritter și în partea de Est se afla un teren de 20.000 mp proprietatea Băncii Naționale. În Nord, era un teren de 2.000 mp proprietatea unui mare bogătaș, Corodeanu. 

În carte, găsim descrieri interesante ale tuturor acestor locuri. Din capitolul intitulat „Proprietarul moșiei Târgului Tecuci din anul 1736” aflăm că această moșie a fost vândută de Costache Conachi, care la aceea dată era Mare logofăt și cavaler. 

Din capitolul „Concluzii” reținem multe dovezi și importante documente despre Costache Conachi. 

În ultima parte a cărții, găsim multe fotografii ale casei, fotografii de familie, mai ales cu magistratul Dimitrie Tiron, cu Adela Tiron, foto ale casei realizate de profesorul Ștefan Andronache. Tot aici găsim și fotografii cu dr. Liviu Matran, dar și o parte din săpăturile făcute în necropola din Tecuci, punctul Grădina lui Tiron – în anul 1970. 

Nu putem decât să apreciem cum se cuvine această nouă lucrare a jurnalistului Viorel Burlacu și îl așteptăm cu alte noutăți. 

  

Iancu Aizic