Post de consilier debutant

 

Primăria Liești organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad debutant, Compartiment Investiții și achiziții publice.         

Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Domenii de studiu – Ştiinţe administrative (Domeniul de licenţă), Contabilitate (Domeniul de licenţă), Economie (Domeniul de licenţă), Finanţe (Domeniul de licenţă), Drept (Domeniul de licenţă); nu se solicită vechime.     

Concursul se desfășoară după următorul calendar:        

– 29 ianuarie 2024 – data limită pentru depunerea dosarelor;     

– 8 februarie 2024, ora 11 – proba scrisă;       

– data și ora probei interviu se vor afișa ulterior.       

Informaţii suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Liești, jud. Galați. Tel. 0758.100.277. 

Anunț concurs.