ITM: Campanie privind cazuri de muncă nedeclarată

 

În perioada 17 – 20 ianuarie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Galați (ITM) au desfășurat acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile Coafura și alte activități de înfrumusețare și activități de întreținere corporală – cod CAEN 9602, 9604.

Această campanie face parte integrantă din Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2024 și a fost motivată de faptul că munca nedeclarată constituie un fenomen nociv, din cauza consecințelor sociale și economice pe care le produce: 

– persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecție socială; 

– lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele la concediu remunerat și la concediu medical; 

– lipsa dreptului la pensie și la indemnizație de șomaj; 

– persoana care prestează munca nedeclarată nu are siguranța plății muncii prestate, plata făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului; 

– angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele prejudicii produse de acesta; 

– condiții precare de muncă pentru lucrători și riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor; 

– fondurile sociale și bugetul de stat sunt prejudiciate prin sustragerea de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale. 

Obiectivele campaniei au fost: 

– Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniile: activități de coafură și alte activități de înfrumusețare și activități de întreținere corporală; 

– Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor; 

Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL și de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul își are sediul social; 

– Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; 

– Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniile: activități de coafură și alte activități de înfrumusețare și activități de întreținere corporală, a prevederilor legale menționate; 

– Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare. 

Inspectorii de muncă din cadrul ITM Galați au efectuat 57 de controale și au aplicat un număr 6 de sancțiuni contravenționale din care 4 avertismente și 2 amenzi în valoare totală de 10.000 lei pentru următoarele neconformitățile constatate în domeniul relațiilor de muncă: 

– transmiterea în registrul general de evidență a salariaților a datelor cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii și plata salariului, cu încălcarea termenului legal (datele se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă); 

– netransmiterea în registrul general de evidență a salariaților a modificărilor aduse datelor prevăzute în contractul individual de muncă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. 

Pentru nerespectarea prevederilor legale și pentru neconformitățile constatate inspectorii de muncă au dispus 16 de măsuri pentru remedierea acestora, cu termen concret de realizare. 

 

ITM Galați