Anunț de presă privind începerea implementării proiectului intitulat „Dotarea cu laborator inteligent a Liceului Tehnologic nr. 1 – Cudalbi” la Liceul Tehnologic nr. 1 – Cudalbi din Cudalbi, județul Galați

 

Liceul Tehnologic nr. 1 – Cudalbi anunță începerea implementării proiectului intitulat „Dotarea cu laborator inteligent a Liceului Tehnologic nr. 1 – Cudalbi și având codul 2538.  

Proiectul se va derula în perioada 16.01.2024 – 31.01.2025, are o valoare totală de 351.209,43 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ. 

Obiectivele proiectului sunt: 

  • Dezvoltarea programelor de învățământ și a proiectelor educaționale 
  • Crearea unor programe de susținere a elevilor 
  • Dezvoltarea continuă a personalului didactic 

Îmbunătățirea experienței de învățare a elevilor. 

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe. 

 

E-mail contact: [email protected] 

Tel: 0236.862.509 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE” 

http://mfe.gov.ro/pnrr/                                                                  http://www.facebook.com/PNRROficial/