Post de șef serviciu

 

Primăria Nicorești organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, Serviciul Administrație publică.         

Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domenii de studiu – Ştiinţe economice (Ramura de ştiinţă); studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice absolvite cu diplomă sau diplomă echivalentă; vechimea minimă în specialitatea studiilor – 5 ani.     

Concursul se desfășoară după următorul calendar:        

– 19 februarie 2024 – data limită pentru depunerea dosarelor;     

– 4 martie, ora 10 – proba scrisă;       

– data și ora probei interviu se vor afișa ulterior.       

Informaţii suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Nicorești, jud. Galați. Tel. 0236.867.021. 

Anunț concurs.