ITM: Deficiențe constatate și sancțiuni la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul întreținerea și repararea autovehiculelor

 

În perioada 18 – 26 ianuarie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați (ITM) au desfășurat acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale de control în domeniul sănătății și securității în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 452. 

Motivarea campaniei. În domeniul de activitate întreținerea și repararea autovehiculelor lucrătorii sunt expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare la locul de muncă, cum ar fi: alunecări pe pardoseala umedă; ventilație insuficientă; temperaturi extreme; umiditate excesivă; risc de intoxicare cu substanțe chimice utilizate în cadrul procesului de spălare auto; perioade lungi în care angajații stau în picioare; activități repetitive; stresul provocat angajaților datorită unui comportament neadecvat al clienților; echipamente de muncă electrice incorect utilizate în mediul umed; pericol de accidentarea prin manevrarea necorespunzătoare a autovehiculelor în incinta spălătoriilor; risc de electrocutare; utilizarea echipamentelor de muncă specifice, cum ar fi instalații de ridicat si recipiente sub presiune (supuse procedurilor de autorizare ISCIR). 

De asemenea, în cursul controalelor desfășurate în anii anteriori la unitățile din acest domeniu de activitate, s-a constatat că nu toți angajatorii respectă prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă. 

Obiectivele generale ale campaniei au fost: 

– Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din domeniul întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 452; 

– Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniul de activitate sus – menționat; 

– Eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniile de activitate vizate de acțiune. 

Inspectorii de muncă din cadrul ITM Galați au controlat 27 de angajatori și au aplicat un număr 35 de sancțiuni contravenționale, din care 29 avertismente și 6 amenzi în valoare totală de 22.000 lei, și au dispus 35 de măsuri cu termen concret de realizare pentru remedierea celor 35 de deficiențe constatate. 

Deficiențe frecvent constatate în domeniul securității și sănătății în muncă:  

– Echipamentele de muncă nu îndeplineau toate cerințele de securitate și sănătate în muncă sau nu erau autorizate ISCIR; 

– Nu a fost întocmită evidența zonelor cu risc ridicat și specific; 

– Neîntocmirea evaluării riscurilor și a planului de prevenire și protecție pentru toate locurile de muncă; 

– Lipsa semnalizării de securitate și sănătate în muncă la toate posturile de lucru; 

– Lipsa notificării către ITM privind utilizarea substanțelor chimice periculoase; 

– Instruire deficitară în domeniul securității și sănătății în muncă; 

– Instrucțiuni proprii incomplete; 

– Nedotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecție.  

 

ITM Galați