Posturi de consilier, contabil și șef serviciu 

 

Primăria Nicorești organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de consilier, clasa I, grad superior, Compartiment Serviciul public comunitar local de evidență a populației.          

Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domenii de studiu – Ştiinţe juridice (Ramura de ştiinţă); vechimea minimă în specialitatea studiilor – 7 ani.      

Concursul se desfășoară după următorul calendar:         

– 26 februarie 2024 – data limită pentru depunerea dosarelor;      

– 7 martie, ora 10 – proba scrisă;        

– data și ora probei interviu se vor afișa ulterior.        

Informaţii suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Nicorești, jud. Galați. Tel. 0236.867.021. 

Anunț concurs. 

Primăria Costache Negri organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de contabil în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare.           

Condiţii specifice: studii medii liceale economice, absolvite cu diplomă de bacalaureat; cunoștințe de operare pe calculator – Word, Excel, nivel mediu; vechime – minim 1 an în specialitatea studiilor. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar:          

– 27 februarie, ora 10 – proba scrisă;         

– 29 februarie, ora 10 – proba interviu.         

Informaţii suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Costache Negri, jud. Galați. Tel. 0236.825.810.  

Anunț concurs. 

Primăria Șendreni organizează concurs pentru ocuparea postului de șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.           

Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă;
apt din punct de vedere fizic, medical și psihologic; permis de conducere valabil categoria B; disponibilitatea de a lucra peste program sau la ore neprevăzute; aptitudini de planificare, organizare, coordonare și spirit de echipă; domiciliul stabil în comuna Șendreni; absolvent al cursului de formare profesională „Șef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgență”; cunoştinţe operare calculator – nivel mediu.       

Concursul se desfășoară după următorul calendar:          

– 13 februarie 2024 – data limită pentru depunerea dosarelor;       

– 20 februarie, ora 10 – proba practică; 

– 21 februarie, ora 10 – proba scrisă;           

– 23 februarie, ora 10 – proba interviu.         

Informaţii suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Șendreni, jud. Galați. Tel. 0236.707.300.  

Anunț concurs.