Post de administrator financiar

 

Școala Gimnazială „Alexei Mateevici” Movileni organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar I S, perioadă nedeterminată, 0,5 normă.  

Condiţii specifice: studii superioare în domeniul economic cu diplomă de licență, diploma de master constituie avantaj; cunoștințe foarte bune de utilizare și operare PC (MS Office, Internet Explorer); cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională – engleză/franceză (nivel minim/mediu); comunicare, capacitatea de a lua decizii eficiente în spirit economic, rațional, legal, spirit de echipă, buna gestionare a timpului, adaptabilitate, ascultare activă, rezolvarea conflictelor, flexibilitate, interesul pentru dezvoltare continuă; minim 10 ani vechime în învățământ. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar:  

– 22 februarie 2024 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 

– 29 februarie, ora 12 – proba scrisă; 

– 6 martie, ora 10 – proba practică. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale „Alexei Mateevici” Movileni, jud. Galați. Tel. 0236.823.262. 

Anunț concurs.