Post de secretar general

 

Primăria Fundeni organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de secretar general al comunei.       

Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domenii de studiu – Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental), Ştiinţe administrative (Ramura de ştiinţă), Ştiinţe juridice (Ramura de ştiinţă), Ştiinţe politice (Ramura de ştiinţă); studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă; vechime – minim 5 ani.  

Concursul se desfășoară după următorul calendar:       

–  4 martie 2024 – data limită pentru depunerea dosarelor;      

– 14 martie, ora 10 – proba scrisă;      

– data și ora probei interviu se vor afișa ulterior.      

Informaţii suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Fundeni, jud. Galați. Tel. 0236.821.091. 

Anunț concurs.