Verificarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care desfășoară activități de Protecție și Gardă

 

În perioada 22 februarie – 1 martie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați (ITM) au desfășurat acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară activități de Protecție și Gardă, cod CAEN 8010. 

Obiectivele campaniei au fost: 

– Identificarea angajatorilor care desfășoară activități de protecție și gardă, privind respectarea prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie; 

– Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare; 

– Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă. 

Inspectorii de muncă din cadrul ITM Galați au efectuat 18 controale și au aplicat un număr de 8 sancțiuni contravenționale din care 5 avertismente și 3 amenzi în valoare totală de 4.500 lei pentru următoarele neconformitățile constatate în domeniul relațiilor de muncă: 

– Neacordarea sporului pentru munca prestată pe timp de noapte; 

– Lipsa evidenței orelor de muncă prestate zilnic de către salariați și neconsemnarea orele de început și de sfârșit ale programului de lucru în documentele de evidență a muncii prestate zilnic de un salariat în folosul angajatorului controlat. 

Pentru nerespectarea prevederilor legale și a neconformităților constatate, inspectorii de muncă au dispus 19 măsuri pentru remedierea acestora, cu termen concret de realizare. 

 

ITM Galați