Ședință ordinară a Consiliului Local

 

Marți, 26 martie 2024, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință ordinară la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 23.02.2024. 

2. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 28.02.2024. 

3. Proiect de hotărâre nr. 64 / 19.03.2024 privind Aprobarea contului de execuție anual al bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci la data de 29 decembrie 2023. 

4. Proiect de hotărâre nr. 65 / 19.03.2024 privind Rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027.  

5. Proiect de hotărâre nr. 66 / 19.03.2024 privind Retragerea dreptului de folosință a unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003.  

6. Proiect de hotărâre nr. 67 / 19.03.2024 privind Modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 143 din 28.10.2021.  

7. Proiect de hotărâre nr. 68 / 19.03.2024 privind Modificarea Anexei nr. 2 „Lista bunurilor ce vor fi predate către SC Piețe Prest Tec SRL” la HCL nr. 94/29.07.2021 privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal. 

8. Proiect de hotărâre nr. 69 / 19.03.2024 privind Modificarea Anexei nr. 2 „Lista bunurilor ce vor fi predate către SC Piețe Prest Tec SRL” la HCL nr. 61/30.03.2023 privind delegarea Serviciului public de administrare a piețelor si oborului din Municipiul Tecuci.

9. Informări, interpelări, petiții. 

– Rapoarte de activitate ale consilierilor locali din perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023.