Ședință extraordinară a Consiliului Local

 

Marți, 16 aprilie 2024, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință extraordinară de îndată. Ședința va avea loc online, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 26.03.2024. 

2. Proiect de hotărâre nr. 76/12.04.2024 privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci pe anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027. 

3. Proiect de hotărâre nr. 77/12.04.2024 privind Completarea și modificarea HCL nr. 130/28.06.2023 privind Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și consolidare a Bibliotecii Municipale Ștefan Petică Tecuci” în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. 

4. Proiect de hotărâre nr. 78/12.04.2024 privind Aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local la nivelul Municipiului Tecuci, jud. Galați”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.2 „Asigurarea infrastructurii  pentru transportul verde – ITS / alte structuri TIC” (sisteme inteligente de management urban/local),  precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.