Reabilitarea Bibliotecii Municipale în atenția consilierilor locali. Investiție de 3,9 milioane de euro

 

Pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și consolidare a Bibliotecii Municipale Ștefan Petică Tecuci în cadrul Programului Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS)” Primăria Tecuci a depus cerere de finanțare în data de 9 februarie 2023.

Obiectivul proiectului este reabilitarea, modernizarea și consolidarea Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică” Tecuci. În cadrul investiției se vor realiza: consolidarea seismică; restaurarea construcției; eficientizarea energetică a clădirii în limite impuse de valoarea istorică a acesteia; îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a reducerii riscului Ia incendiu; îmbunătățirea condițiilor de confort interior.

 În 28 iunie 2023, Consiliul Local a aprobat documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici, precum și cheltuielile legate de acest proiect, iar în 29 februarie 2024 a fost încărcată în platforma electronică PNRR-CCRS documentația tehnico-economică spre verificare de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Programului Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS).

În urma verificării documentației, MDLPA solicită modificarea Devizului General, cu identificarea categoriilor de cheltuieli ce se finanțează de la bugetul de stat și a celor suportate de beneficiar.

Astăzi, 16 aprilie 2024, în ședința Consiliului Local Tecuci, consilieri sunt solicitați să aprobe noul deviz, modificat de proiectant. Investiția are o valoare de 19.305.109,26 Iei, aproximativ 3,9 milioane de euro, din care 17.965.707,36 Iei reprezintă valoarea eligibilă asigurată din bugetul de stat, iar 1.339.401,90 Iei valoarea neeligibilă asigurată din bugetul local. Sumele includ TVA.

Perioada de implementare a proiectului este de 48 de Iuni de Ia data semnării contractului de finanțare.