„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Comunicat de presă PNRAS 

 

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar 

Proiect cu finanțare din Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) 

 

Beneficiar: Școala Gimnazială „Anghel Rugină” Tecuci 

Titlul proiectului: „Prin școală pentru comunitate” 

 

Proiectul își dorește ca în perioada de implementare a acestuia să contribuie la prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin îndeplinirea următoarelor obiective: 

O1. Reducerea ratei de abandon școlar cu cel puțin 1,5% până în anul 2025-2026 (prin activitățile de intervenție/prevenire  

O2. Creșterea ratei de absolvire a clasei a VIII-a de la 92,30%, în anul școlar 2021-2022, până la 97%, în anul școlar 2025-2026 

O3. Creșterea ratei de participare la Evaluarea Națională  de la 91,89%, în anul școlar 2021-2022, până  la 100%, în anul școlar 2025-2026 

O4. Consolidarea relației elevi – părinți – școală prin implicarea până la sfârșitul perioadei de implementare a cel puțin 2% dintre părinții din grupul-țintă în activități de informare 

O5: Creșterea numărului de cadre didactice care folosesc mijloace de predare – învățare – evaluare prin folosirea tehnologiei inteligente si a metodelor moderne de predare. 

Activități: 

1. Adaptarea planificării școlare și predării curente la particularitățile elevilor în risc de abandon / cu performanțe scăzute  

2. Adoptarea în predarea curentă a unor abordări, strategii, metode și tehnici de predare – învățare – evaluare active, interactive, participative și incluzive 

3. Activități remediale, de recuperare a pierderilor în învățare / întârzierilor în dezvoltarea competențelor de bază, respectiv a competențelor corespunzătoare vârstei  elevilor: 

4. Activități particulare de sprijin – Inițierea și punerea în practică a unor norme, rutine și acțiuni care favorizează un climat pozitiv și incluziv: 

– vizite de documentare, excursii, tabere, festivaluri, activități / acțiuni comunitare; 

– activități artistice, culturale, sportive, civice, de educație pentru sănătate, de educație pentru dezvoltarea durabilă etc., concursuri și competiții școlare; 

– Cercuri / cluburi / trupe școlare, educație pentru sănătate, activități de networking școlar, terapie prin artă etc., activități de educație în aer liber și/sau prin aventură. 

Impactul asupra comunității: implicarea comunității în pregătirea elevilor din grupul țintă pentru integrarea cu succes mediul școlar și social și conștientizarea rolului pe care îl are asupra educației elevilor. 

 

Contract de finanțare nr.  6064/17.05.2024 

Cod proiect : F-PNRAS-2-2023-0276 

Durata: 17.05.2024 / 30.06.2026 

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.” 

 

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”. 

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                                 https://www.facebook.com/PNRROficial/