Post de inginer

 

Spitalul municipal „Anton Cincu” Tecuci organizează concurs pentru ocuparea postului de inginer în cadrul Compartimentului SSM, PSI, Protecţie civilă şi situaţii de urgenţă.   

Condiţii specifice: diploma de licență în specialitate (construcții, instalații); documente care atestă obţinerea cel puțin a unei calificări în domeniul SSM – PSI – ISU; vechimea nu este obligatorie.   

Concursul se organizează după următorul calendar:     

– 17 iunie 2024 – termenul limită de depunere a dosarelor;     

– 1 iulie, ora 11 – proba scrisă;     

– 8 iulie, ora 11 – proba interviu.     

Informații suplimentare puteți obține la sediul Spitalului „Anton Cincu” Tecuci, jud. Galați. Tel. 0236.812.440, int. 50. 

Anunț concurs.