Conferință națională de diseminare a proiectului Erasmus+ „Green management In schools For Sustainability” (GIFs), la CNSH Tecuci 

  

Colegiul Național „Spiru Haret” din Tecuci a organizat joi, 13 iunie 2024, la finalul proiectului Erasmus+ „Green management In schools For Sustainability” (GIFs) – nr. 2022-1-RO01-KA220-SCH-000088088, o Conferință Națională de Diseminare.  

 Evenimentul a fost ultima activitate propusă în cadrul proiectului, el facilitând o trecere în revistă a participanților, tematicilor, obiectivelor acestuia, ca și a tuturor demersurilor întreprinse. Obiective lui principale: 

– prezentarea proiectului și a principalelor rezultate obținute prin derularea acestuia; 

– descrierea metodologiei de implementare a proiectului și a pachetelor de lucru; 

– dezvoltarea și consolidarea, în rândul elevilor prezenți, a abilităților practice în domeniul educației ecologice și al clădirilor verzi; 

– dezvoltarea abilităților de comunicare și organizatorice în cadrul echipei de implementare a proiectelor. 

Concret, activitățile evenimentului, la care au luat parte 60 de participanți din 14 școli și instituții (elevi, profesori, reprezentanți ai primăriei și ai altor instituții culturale din oraș și din zona rurală apropiată), au constat în: 

 – introducere în tematica proiectului (prof. Eugenia Olariu); 

– prezentarea activităților și rezultatelor obținute în proiect pe parcursul celor doi ani de derulare (prof. Dumitru Voinea) – realizarea unui ghid privind practicile de construcție ecologică; elaborarea unui set de instrumente și metodologii de sprijin al școlilor în promovarea de practici de construcție ecologică; desfășurarea unui curs de formare tematică; activități de testare a metodologiilor de obținere de clădiri verzi; constituirea „Comitetului de cooperare pentru școli verzi/ GSCC”; realizarea primului „Summit al GSCC”; derularea unei campanii sociale de promovare a clădirilor verzi;  

– prezentarea mărturiilor participanților despre activitățile locale (prof. Mihaela Marin); 

– prezentarea rezultatelor tangibile ale proiectului -„Green Wall” (Dumitru Voinea); ateliere de lucru pentru confecționare de perne rulou pentru ferestre și uși (prof. Mihaela Munteanu) și de jardiniere cu flori (prof. Cristina Lupu); 

– distribuirea de materiale promoționale tuturor participanților – tricouri personalizate, ghivece cu flori, pernuțe pentru geamuri/uși, pixuri personalizate. 

Echipa de proiect mulțumește tuturor partenerilor, colaboratorilor, participanților la activități pentru implementarea cu succes a acestui proiect și își exprimă speranța că toți vor continua pe direcția protejării și respectului față de natură!  

De ce? „Because we love green!” / Pentru că iubim verdele! 

  

Echipa de proiect 

 

https://www.gif-erasmus.com/   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087751017015