Consilierii locali s-au întrunit în prima ședință

 

Ieri, 6 iulie, a avut loc prima ședință a Consiliului local în noua formulă

Pe ordinea de zi au fost anunțate 5 proiecte, însă ulterior aceasta a fost completată cu încă 3 proiecte, respectiv: modificarea tarifelor practicate de SC Zone Verzi Tec SRL Tecuci pentru lucrări de administrare și întreținerea spațiilor și zonelor verzi din municipiul nostru; proiect privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Adunarea generală a ADI Apă-Canal Galați și acordarea unui mandat special; aprobarea de tarife închiriere bunuri ale SC Zone Verzi Tec SRL Tecuci.

La ședință au fost prezenți toți cei 18 consilieri, iar unii dintre aceștia, cu experiență, precum Vasile Diaconu, Traian Bălănică, Petru Papuc, au explicat și făcut propuneri pentru legalitatea deciziilor analizate.

Proiectul nr. 1 privind completarea contractului de concesiune nr. 103160/07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci și societatea „Zone Verzi Tec” SRL a fost votat cu 15 „pentru” și 3 abțineri (consilierii PNL).

Proiectul nr. 2  privind acordul de principiu al Consiliului Local  în vederea obținerii autorizației de construire de către S.C. Apă Canal S.A. pentru realizarea investiției „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Tecuci” a fost votat în unanimitate de către consilieri.

Proiectul nr. 3 privind acceptarea U.A.T. Comuna Valea Mărului Județul Galați în calitate de membru în A.D.I. – Serviciul Regional Apă Galați a avut 15 voturi „pentru” și 3 abțineri (consilierii PNL).

Proiectul nr. 4 privind privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli a UAT Tecuci a fost votat de 15 consilieri și s-au abținut cei 3 consilieri PNL.

Proiectul nr. 5 privind aprobarea derulării Proiectului Național „Cu șevaletul în vacanță” a fost votat cu 15 „pentru” și 3 abțineri (PNL). Au fost alocați 3.600 lei pentru derularea acestui proiect.

Ajunși la acest proiect consilierul Constantin Pârvu (ALDE) a menționat că în comisia din care face parte trebuie să se știe care este planul cultural al Municipiului și a dorit să fie informați care este starea financiară a UAT la preluarea mandatului de către actualul edil.

Primarul Cătălin Hurdubae a precizat: „Planul cultural al  municipiului Tecuci a fost o batjocură adusă la cheltuirea banului public, generată nu mai contează de cine. Vreau ca aceste cheltuieli să se facă foarte bine, justificat, la vedere, să nu mai avem nici un fel de discuții după aceea. Niciodată nu vom cheltui pe planul cultural mai mult de 150-200 mii lei”.

A continuat apoi, către consilierii PNL: „V-ați bătut joc de acest oraș cu 20 de miliarde și cu calendarele dv. și cu toate maimuțele care făceau streaptise prin fața Primăriei și a Catedralei ortodoxe”.

Revenind pentru a răspunde consilierului Pârvu, primarul a informat: „Am găsit în Primărie în principal profesioniști care pot satisface circuitul normal al activității. Din punct de vedere financiar, primul lucru pe care l-am cerut a fost situația financiară, vreau să vă anunț că situația financiară nu este deloc rea, dar, pentru a continua acest curs normal, vom prezenta situația financiară clară la următoarea întâlnire”.

Proiectul nr. 1 de pe completarea ordinii de zi, privind modificarea tarifelor practicate de SC Zone Verzi Tec SRL a fost votată cu 12 voturi „pentru”, 3 „împotrivă” (2 consilieri ALDE și UNPR), 3 abțineri (PNL). La acest proiect, s-a explicat că un funcționar public a greșit, calculând anul trecut după tarifele anului 2014 iar în prezent acestea trebuie să fie proporționale cu salariul minim pe economie, care a crescut.

La Proiectul nr. 2 de pe completarea ordinii de zi a fost votat în unanimitate dl. Florian Ioniță pentru a reprezenta Consiliul local în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Galați.

Proiectul 3 de pe completare, pentru aprobare tarife închiriere bunuri ale SC Zone Verzi a fost votat cu 15 „pentru” și 3 abțineri ale consilierilor PNL.

Independentul Samir Oancă a propus ca în ședințele viitoare să fie reintrodus punctul privind „Interpelări – Diverse”.

Petronela Monica Diaconu (PSD), președintele de ședință, a încercat deseori să modereze starea de spirit și a tăiat elanul celor care doreau să dea replică la replică.