Cambridge English -Young Learners la Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tecuci

 Limba străină ca obiect de studiu în școală își propune dezvoltarea sensibilității pentru diversitate culturală și dezvoltarea competențelor de adaptare și învățare a specificului cultural diferit al altora.

Evaluarea acestor competențe se face în special prin forme alternative, în primul rând prin proiecte și prin documentarea (însemnarea) experiențelor interculturale în portofoliul personal al elevului (Comisia Europeană, Competenţele cheie pentru educaţia pe tot parcursul vieţii, Cadrul european de referinţă, noiembrie 2004). Tipologia metodelor tradiţionale de evaluare include probe de evaluare orale, scrise şi practice, acestea realizând evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un timp limitat şi de regulă cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut.
În acest context, al importanței studierii unei limbi străine, în cadrul școlii noastre s-a înființat un centru temporar Cambridge, nivelul Young Learners – (Starters, Movers, Flyers), prin intermediul British Council Iași. La data de 28 mai 2016 a avut loc examenul, care s-a desfășurat conform standardelor în vigoare. Candidații care s-au înscris, au avut oportunitatea să-și evalueze competențele la limba engleză (Reading, Writing, Speaking și Listening) în condiții de examen, cu tot ce implică acest lucru, inclusiv emoții.

Cambridge English – Young Learners este un set de teste de limbă, care cuprind activități amuzante și motivante. Ele sunt concepute pentru elevii de nivel primar și gimnazial și le facilitează înțelegerea unor structuri uzuale de limbă engleză, orale și scrise. De asemenea, sunt o modalitate excelentă de a câștiga încredere în forțele proprii și de a-și îmbunătăți limba engleză. Testele sunt create pentru copii și abordează subiecte cu care aceștia sunt familiarizați.
Toate examenele acoperă cele patru competențe de limbă (Reading, Writing, Speaking și Listening), iar candidații sunt încurajați să parcurgă toate cele trei niveluri (Starters, Movers, Flyers). Prin intermediul acestor examene, profesorii își pot motiva elevii să învețe limba engleză, iar părinții pot observa progresul și realizările propriilor copii. Este știut că, uneori este dificil să menții interesul copiilor pentru învățătură, mai ales în prezent, dar activitățile propuse de Cambridge English – Young Learners sunt concepute pentru a atrage și a motiva, pentru a pregăti adultul de mâine pentru piața muncii.
 Impactul acestei inițiative a fost unul pozitiv, atât părinții cât și elevii manifestându-și dorința de a continua această „călătorie” frumoasă pe culmile lingvistice. Rezultatele au fost foarte bune, majoritatea elevilor obținând cele 15 scuturi necesare pentru a promova la nivelul următor.
În incinta școlii, la Centrul de Documentare și Informare, s-au realizat săptămânal ore suplimentare de pregătire pentru examenul Cambridge, la clubul de engleză al școlii, menite a ajuta candidații înscriși.
Tot aici, vrem să aducem mulțumiri pentru colaborare, prof. Ojog Doina, de la Club Art, care a pregătit pe unii dintre candidați pentru acest examen. Felicitări tuturor copiilor pentru perseverență, curaj și dedicare, iar părinților pentru susținere! Vă dorim vacanță plăcută și relaxantă!

Vă așteptăm pentru înscrieri pentru examenul de la anul, la Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tecuci!

Prof. Gina Liliana Șerban