Marți, 23 august, ședință ordinară

 Consiliul Local Tecuci este convocat la data de 23.08.2016, orele 16, în şedinţa ordinară, în sala de şedinţe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Bibliotecii Municipale ,,Ştefan Petică” Tecuci.
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de examinare şi respectiv în comisia de soluţionare a contestaţiilor, în vederea promovării în grad a dnei Popovici Daniela Cristina – consilier juridic în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Tecuci.
3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei pentru atestarea persoanelor fizice care doresc să aibă calitatea de administrator de imobile, a reorganizării comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru atestarea persoanelor fizice care au calitatea de administrator de imobile precum şi modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru atestarea administratorilor de imobile.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire Spaţiu Comercial, Str. Pieţii, nr. 1, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Reabilitare statuie C.F.R. din Municipiul Tecuci”.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli şi a Programulu de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci,pe anul 2016.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiului Tecuci pe trimestrul II 2016.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli a Societăţii „Zone Verzi Tec” S.R.L. Tecuci, pe anul 2016.
9. Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei 1 la Contractul de concesiune nr. 103160/07.11.2011, încheiat între Municipiul Tecuci şi Societea ,,Zone Verzi Tec” S.R.L. Tecuci.
10. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Administrare a cimitirului municipal prin atribuire directă Societăţii „Cimitirul Eternitatea” S.R.L. Tecuci.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Tecuci.
12. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea  Generală a Asociaţilor, la Societatea „Rampa Rateș”  S.R.L. Tecuci.
13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaţilor, la Societatea „Cimitirul Eternitatea” S.R.L. Tecuci.
14. Proiect de hotărâre privind  numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaţilor, la Societatea „Pețe Prest Tec” S.R.L.Tecuci. 
15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în adunarea generală a asociaţilor, la Societatea „Zooland  Tec” S.R.L. Tecuci.
16. Proiect de hotărâre privind  numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaţilor, la Societatea „Ecoprest Tec” S.R.L. Tecuci.
17. Proiect de hotărâre privind  numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaţilor, la Societatea „Ecogroup Tec” S.R.L. Tecuci.
18. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului  U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea dlui Ionescu Gabriel  în funcţia de administrator/Director general al Societăţii „Cimitirul Eternitatea” S.R.L. Tecuci.
19. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului  U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului Grosu Daniel Virgil în funcţia de administrator/director general  al Societăţii „Piețe  Prest Tec” S.R.L. Tecuci.
20. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului  U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului Tudor Spiridon în funcţia de administrator/director general  al Societăţii „Zooland Tec” S.R.L. Tecuci.
21. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului  U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea dlui Grumăzescu Ionel în funcţia de administrator/Director general al Societăţii „Ecoprest Tec” S.R.L. Tecuci.
22. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului  U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea dlui Stanciu Dragoș Nicolae în funcţia de administrator/Director general al Societăţii „Ecogroup Tec” S.R.L. Tecuci.
23. Proiect de hotărâre privind  încetarea de drept a contractului de mandat al domnului Curteanu Traian  – director executiv al Societăţii „Zone Verzi Tec” S.R.L. Tecuci şi desfiinţarea acestei funcţii din cadrul societăţii.
24. Proiect de hotărâre privind  încetarea de drept a contractului de mandat al domnului Naum Adrian – director executiv al Societăţii „Cimitirul Eternitatea” S.R.L. Tecuci şi desfiinţarea acestei funcţii din cadrul societăţii.
25. Proiect de hotărâre privind  desfiinţarea funcţiei de director executiv în cadrul Societăţii „Rampa Rateș” S.R.L. Tecuci.
26. Proiect de hotărâre privind  acordul asociatului  U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei Cambanache Liliana în funcţia de director executiv  al Societăţii „Pieţe Prest Tec” S.R.L. Tecuci.
27. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a contractului de mandat al drei Sofronie Mirabela Anca – director executiv al Societăţii „Zooland  Tec” S.R.L. Tecuci şi desfiinţarea acestei funcţii din cadrul societăţii.  
28. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a contractului de mandat al dlui Avram Virgil – director executiv al Societăţii „Ecoprest Tec” S.R.L. Tecuci şi desfiinţarea acestei funcţii din cadrul societăţii.
29. Proiect de hotărâre privind  încetarea de drept a contractului de mandat al dlui Maftei Costel – director executiv al Societăţii „Ecogroup Tec” S.R.L. Tecuci şi desfiinţarea acestei funcţii din cadrul societăţii.

30. Informări, interpelări, petiții.