Concurs pentru ocuparea a două posturi la Piețe Prest Tec

 Societatea Piețe Prest SRL Tecuci  organizează concurs, în data de 30 septembrie 2016, ora 9 – interviu, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante: un post funcționar administrativ (studii superioare) și un post îngrijitor (studii generale). 

Dosarele de înscriere se vor depune până la data de 23.09.2016 la sediul societății, situată pe str. 13 Septembrie, nr. 1B.
Condițiile, conținutul dosarului de înscriere și bibliografia pentru concurs pot fi consultate accesând municipiultecuci.blogspot.ro la secțiunea Anunțuri.

Relații suplimentare la tel. 0236.816.625.