Examen pentru obținerea calificării de administrator imobile

UAT Municipiul Tecuci organizează examen în data de 5 octombrie 2016, ora 13, în vederea obținerii calificării de administrator imobile. 
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de participare prevăzute de art. 1 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 59 din data de 23.08.2016 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calității de administrator de imobile.
Condițiile, calendarul examenului, conținutul dosarului de înscriere și bibliografia pentru examen sunt disponibile pe municipiultecuci.blogspot.ro secțiunea Anunțuri.
Relații suplimentare se pot obține la sediul UAT Municipiul Tecuci, Compartimentul Gestiunea Resurselor Umane și a Funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.