Ședință extraordinară a Consiliului local Tecuci

Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară în data de 17 noiembrie, ora 16, cu următoarele proiecte pe ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Dumbravă Ani Rodica.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Croitoru Cezar.
3. Proiect de hotărâre privind completarea comisiilor de specialitate nr. 3 „Activităţi știinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială” şi a comisiei  nr. 5 „Administraţie publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”.   
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2016.
5.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2016.
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Ecogroup Tec S.R.L. Tecuci.
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Zooland Tec S.R.L. Tecuci.
8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Rampa Rateş  S.R.L. Tecuci.
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective în vederea organizării concursului de management la Casa de Cultură Tecuci şi Muzeul „Teodor Cincu” Tecuci şi a comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor.
10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii la Societatea Ecogroup Tec S.R.L. Tecuci.
11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii la Societatea Ecoprest Tec S.R.L. Tecuci.

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCL nr. 34/27.07.2016 privind aprobarea Programului de activităţi culturale al Municipiului Tecuci, aferent semestrului II al anului 2016, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 98/30.09.2016.