Ultima ședință a Consiliului Local din acest an

 
Joi, 29 decembrie 2016, Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară. Aceasta va avea loc în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, de la ora 14.
 
Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în cursul anului 2017, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2017.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării  funcției de Administrator public la nivelul Municipiului Tecuci.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului.
5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Casei de Cultură Tecuci.
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții pentru Societatea Zone Verzi Tec S.R.L. prin înființarea unui post de Director Administrativ.
7. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului unic U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului Vîrlănuță Constantin în funcția de director administrativ al Societății Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și ajustarea tarifelor practicate de Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L. Tecuci pentru activitatea de întreținere spațiu cimitir și a activităților de pompe funebre și similare.
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor percepute de Societatea Zooland Tec S.R.L. Tecuci pentru serviciile prestate în anul 2017.
11.  Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru închirierea tractor 200 CP (marca Deutz–Fahr) și mini-încărcător Komatsu ce vor fi practicate de Societatea Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci.
12. Proiect de hotărâre privind PUZ  – Construire clădire birouri și hală producție, extravilan, T85, P319/69/4, Municipiul Tecuci, Județul Galați.
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe termen limitat a unui spațiu cu altă destinație Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 151 din 28.11.2016 privind punerea  la dispoziția „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați în perioada 2014-2020” a terenului pentru reabilitarea și construirea investițiilor aferente acestuia.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 152 din 28.11.2016 privind punerea la dispoziția „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați în perioada 2014-2020” a terenului pentru reabilitarea și construirea investițiilor aferente acestuia – Stații de pompare–repompare.
16. Proiect de hotărâre privind instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice în favoarea FDEE  Electrica Distribuție Nord S.D.E.E. Galați”.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială în anul 2017.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință convenabilă în anul 2017.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci.
20. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenurile și spațiile cu altă destinație decât locuință, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către Aghiorghiesei Tinca și Aghiorghiesei Sorin.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Doscaș Constantin
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Băjenaru Constantin.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Pojoga Dragoș Gabriel.
25. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Tecuci, de aprobare a caietului de sarcini și a contractului de delegare a gestiunii prin gestiune directă.
26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Ecarisaj al Municipiului Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr. 120/2013.
27. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Istrate Alina Mirela.
28. Informări, Interpelări, Petiții.