SPLAS Tecuci aduce la cunoștință

ecbd2-asistenta2bsociala2btecuci Având în vedere modificările legislative cu privire la majorarea pensiilor începând cu 1 ianuarie 2017 şi a salariului minim pe economie de la 1 februarie 2017, familiile sau persoanele singure care beneficiază de alocaţii de susţinere a familiei şi ajutoare de încălzire au obligaţia, conform legii, să comunice Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Tecuci, orice modificare intervenită.  

Veniturile realizate stau la baza stabilirii dreptului şi a cuantumului beneficiului de asistență socială acordat.

Director,

Manole Mariana