Ședință extraordinară a Consiliului Local

7274e-consiliul2blocal2btecuci2b252822529 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară în data de 6 februarie 2017, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare a personalului societăților la care U.A.T. Municipiul Tecuci este asociat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării Studiului de fezabilitate pentru construcția noului Spital Municipal Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanțat din fonduri europene privind „Reabilitarea Clădirii Primăriei Municipiului Tecuci”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor.

4. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanțat din fonduri europene privind „Reabilitarea Clădirii Colegiului Național de Agricultură și Economie Tecuci”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru gestionarea câinilor fără stăpân pentru anul 2017 din Municipiul Tecuci.