O reuşită şi multiplă manifestare social-educativă la Asociația „Unirea” Tecuci

 

car-unirea-tecuci-1 Un public numeros şi variat a ţinut să fie prezent marţi, 31 ianuarie,  în sala mare a Asociaţiei „Unirea” Tecuci  pentru a participa la un eveniment cât se poate de reuşit.

Activitatea a fost deschisă de profesorul Vladimir Radu, moderator al evenimentului, subliniind încă de la început faptul că această acţiune are drept scop sărbătorirea a 135 de ani de la înfiinţarea AARD-CAR Unirea din Tecuci. A recunoscut că este  onorat că a primit rolul de moderator la această multiplă activitate şi în care este puternic implicat, sprijinind evenimentele culturale ce se desfăşoară pe raza municipiului nostru.

car-unirea-tecuci-2 În același timp, prof. Radu solicită implicarea tuturor unităţilor de cultură locale prin atragerea la activităţi a elevilor şi a tinerilor din şcolile tecucene. Este de apreciat în acest sens,  contribuţia acestei asociaţii care doreşte dar chiar reuşeşte să sprijine cu adevărat cultura tecuceană prin toate modalităţile, răspunzând tuturor solicitărilor primite. Prof. Radu vorbeşte în continuare de noua Monografie  a Asociaţiei, care se află acum la cea de a treia ediţie, la fiecare din ele, autorul, neobositul prof. Ştefan Andronache, venind cu necesarele completări.

Această ultimă monografie pleacă de la începuturile asociaţii, ajungând la perioada anilor 2012-2016, subliniindu-se şi necesitatea de asociere cu mai multe unităţi de profil din ţară.

car-unirea-tecuci-3 Oferind apoi cuvântul preşedintelui asociaţiei, ec. Cătălin Dodu, acesta porneşte de la data de 8 mai 1877 când se constituie Societatea Femeilor la Tecuci, care a colectat primele fonduri, ajungându-se la data de 31 ianuarie  1882, când la Tecuci se constituie prima Societate cu caracter exclusiv filantropic al cărei scop principal era acela de a acorda ajutoare medicale, pensii la văduve şi ajutoare de înmormântare: „ Acesta este şi principalul motiv pentru care am stabilit că această manifestare să aibă loc tot un 31 ianuarie, după 135 de ani”. Vorbitorul se opreşte şi la anul 1900, când datele vremii spun că Tecuciul avea 10.000 de locuitori şi în continuare ajungând la zilele noastre, regretând faptul că prin pierderea unităţilor economice şi a celor militare, s-a ajuns la această situaţie socială în care ne aflăm. Se aminteşte apoi şi de anul 1994, când pe lângă asociaţie s-a înfiinţat şi CAR-ul iar la 24 decembrie 2010 s-a inaugurat şi Casa Mortuară pentru ca la 16 octombrie 2014, cu ocazia Congresului de la Viena, Asociația Unirea Tecuci a fost acceptată în Asociaţia Europeană a Serviciilor Funerare (EFFS), fiind astfel prima societate din România care a primit această acreditare, asociaţia devenind astfel un adevărat şi binemeritat brand al oraşului Tecuci. Preşedintele Dodu continuă prin a arăta că s-a refăcut structura atât interioară cât şi exterioară a sediului şi că prin toate activităţile doreşte să fie mereu alături de oameni.

car-unirea-tecuci-4 Suntem acum, continuă preşedintele Dodu, la cea de a patra ediţie a Concursului Interjudetean de şah, pe care dorim să îl facem naţional. Dorim că oamenii să vină la noi şi noi să ne întoarcem mereu la ei şi să la rezolvăm cât mai rapid solicitările, a încheiat acesta.

Moderatorul evenimentului, prof. Radu intervine pentru a preciza faptul că în sala a remarcat prezenţa unei adevărate elite a intelectualităţii tecucene, lucru pentru care este şi mai emoţionat: „Avem aici colegi din învăţământ, scriitori şi poeţi, bibliotecari, reprezentanţi ai Muzeului, pictori, preoţi şi alţi reprezentanţi ai culturii tecucene”. Prof. Radu vine cu amintirile vechiului oraş când acesta era cunoscut prin produsele exportate în Europa şi chiar în lume, mai ales prin Fabrica de conserve.

car-unirea-tecuci-12 În continuare, a fost oferit cuvântul comandorului Dorel Chiş, fost comandant al Aviaţiei, pentru a prezenta cele mai importante evenimente din istoria aviaţiei tecucene. Acesta spune că existenţa aviaţiei la Tecuci a ridicat standardul de viaţă al oraşului. Ne informează că este de 29 de ani la Tecuci, lucrând în aviaţie 55 de ani. Ne aminteşte de eforturile pentru realizarea Monumentului din zona Kaufland, monument care este al doilea ca mărime din România. Precizează că prin Tecuci au trecut peste 20.000 de aviatori şi continuă prin a vorbi de Muzeul Aeronauticii Moldovei, tot al doilea ca mărime din România. Ne reaminteşte apoi faptul că la 1 iulie 1918 s-a înfiinţat Aviația la Tecuci iar în anul 1920, exista aici Şcoala  de pilotaj a Aviaţiei Române iar în 1953 găsim la Tecuci Şcoala de ofiţeri de aviaţie „Aurel Vlaicu”, existând aici şi Batalionul nr. 1 de paraşutişti militari.

car-unirea-tecuci-5 Comandorul Chiş mulţumeşte şi patronului Viorel Susanu, manager la editura „Grapho Press” Tecuci, prezent în sală, pentru sprijinul acordat la realizarea lucrării despre aviația militară la Tecuci, lucrare apărută în anul 2015. Ne vorbeşte în continuare despre istoria aviaţiei în perioada 1918-1958, amintind că pe aici a trecut, printre alţii, chiar şi Regele Mihai. Vorbitorul se bucură şi pentru faptul că anul trecut a reuşit să aducă la Tecuci un elicopter, fiind singurul din ţară expus la sol şi în care se poate chiar intra, nu numai viziona, cum sunţ altele, expuse pe suporţi, la înălţime: „În toate acţiunile mele am fost sprijinit de preşedintele Dodu, căruia îi mulţumesc şi acum, cu această ocazie”. Ne-a vorbit în continuare şi de cele 150 de  micromodele de avioane, cu dimensiuni între 15-30 cm, fiind foarte valoroase. Ca proiecte de viitor, dorește transformarea aerodromului în Aeroclubul de paraşutism, amintind că la 19 mai 2017, se împlinesc 85 de ani de la decesul Smarandei Brăescu, cea care a fost campionă mondială la paraşutism cu saltul de la 8.000 de m: „Doresc să se încerce pornirea de demersuri ca aceasta să fie nominalizată Cetăţean de Onoare a Tecuciului, Post Mortem, mai ales că pe 21 mai se împlinesc şi 120 de ani de la naşterea ei”. În final, comandorul Chiş, prezintă publicului  Premiul obţinut pe 18 ianuarie 2017, la Consiliul Judeţean Galaţi, pentru Aviaţia tecuceană.

car-unirea-tecuci-6 Prof. Radu trece la prezentarea volumului de poezii intitulat „La margine de lume…”, apărut la Editura GraphoPress Tecuci în 2016, autor Carmen Huzum. Lecturează poezia „Eu chiar exist”, vorbind de pasiunea autoarei pentru versuri şi proză, spunând printre altele despre autoare că este un om al cetăţii tecucene care şi-a găsit un refugiu în poezie. Invitat să o prezinte, prof. Dionisie Duma ne spune că a cunoscut-o în urmă cu cinci ani, atunci când i-a prezentat mai multe poezii. Le-am selectat, spune prof. Duma, şi am realizat atunci primul ei volum intitulat „Iubire fără manuscris” și iată că acum, după patru ani, vine cu acest volum, lucrare pe care eu îl consider o bijuterie literară.

car-unirea-tecuci-7 Luând cuvântul, poeta Carmen Huzum, se arată foarte impresionată şi emoţionată de numerosul public prezent, lecturând poeziile „ Copacul” şi „De ti(h)na”. Poeziile lecturate au fost acompaniate la pian de talentata Luiza Gao. Intervenind din nou, prof. Duma ne spune că această carte a apărut în condiţii grafice deosebite, cu o prefaţă de Cezarina Adamescu. 

A urmat un scurt microrecital la pian oferit de tânăra Luiza Gao.

car-unirea-tecuci-8 Prof. Radu, apreciind faptul că în Tecuci totuşi cultura se mişcă, a arătat că alături de muzică, poezie, pictură şi dansuri, în oraş mai avem şi pasionaţi de arta filmului. Astfel, ne-a fost prezentat filmul „Un patriarh al Limbii române” , dedicat academicianului tecucean prof. univ. Iorgu Iordan, film realizat în anul 2008, la implinirea a 120 de ani de la naşterea acestuia şi în care am recunoscut şi vocea marelui academician, cu amintiri din copilăria şi viaţa lui, legate de  Nicoreşti şi Tecuci, pe Malul Bârladului, neuitând de drumul de 14 km făcut pe jos.  Filmul a fost realizat de preotul Constantin Velicu, care ne vorbeşte de pasiunea pentru fotografie şi film, afirmând că deşi acum se încearcă tot mai mult înlocuirea aparatului foto cu telefonul mobil, rezultatul nu e chiar cel dorit.

car-unirea-tecuci-9 În continuare moderatorul vorbește de noua realizare a pictorului tecucean Mircea Cojocaru, o mapă cu un număr de 27 de lucrări color sub numele „Simfonia zborului”, apreciind diversitatea compoziţiilor prin linii curbe, ovale, toate formând o imagine nonconformistă, demonstrându-ne încă odată că este un adevărat profesionist, provenit din cea mai şlefuită fibră românească. Aici găsim figura mamei, a copilului, a marilor personalităţi cum ar fi G. Enescu, Mozart, Berlioz, Wagner, dar şi o mică ţigancă, Porunca I şi altele.  Lucrările au în josul paginii versuri în română şi franceză.

car-unirea-tecuci-10 Pictorul Mircea Cojocaru ne spune că pictura este pasiunea lui şi că se delectează cu această prezentare de frumuseţi ce ni le oferă. În continuare anunţă publicul că lucrează la o pictură ce va fi donată AARD-CAR „Unirea”, care reprezintă un cal alergând. Ne recită câteva frumoase versuri ale marelui poet Esenin şi ne vorbeşte despre rolul Asociaţiei în viaţa oamenilor, venind mereu în sprijinul acestora, a celor care îşi adună economiile pentru bătrâneţe. În încheiere, pictorul ne-o prezintă pe Ionela Balinte, stabilită acum în Franţa şi care îl va ajuta să ajungă cu o expoziţie la Cannes şi în zona Coastei de Azur.

car-unirea-tecuci-11 Trecându-se la un alt punct al manifestării, respectiv prezentarea cărţii „Tecuciul şi împrejurimile sale – Ghid turistic”,  apărut în 2017 la „Editura GraphoPress” Tecuci, prof. Radu precizează că a auzit de prof. Ştefan Andronache, pentru prima oară, când era elev la Şcoala nr. 10, fostul Liceu nr. 2 de băieţi, fiind surprins de cunoştinţele şi realizările acestuia în domeniul literar-istoric. Cartea, continuă prof.Radu, a mai fost prezentată de prof. Ungan la Bibliotecă, dar această reeditare a venit cu unele completări. De această dată cartea a fost prezentată de bibliotecara Daniela Ignat, care a început prin a vorbi de necesitatea de a ne cunoaşte şi preţui valorile locale, mai ales când acestea sunt încă în viaţă. Ne vorbeşte în continuare de larga paletă de acţiuni a profesorului Andronache de la expoziţii de timbre, cărţi poştale ilustrate, expoziţii foto, cărţi despre Tecuci, jurnale de călătorie şi multe altele. Bibliotecara Daniela Ignat este mândră şi bucuroasă de faptul a a lucrat la Bibliotecă împreună cu dânsul, acesta fiindu-i chiar şi director. Îl apreciază ca pe un adevărat dascăl, dar dublat de un patriotism local, considerându-l o adevărată istorie vie locală, un om strâns legat de toate evenimentele desfăşurate în municipiul nostru şi chiar în împrejurimi.

car-unirea-tecuci-13 Cuvinte de apreciere pentru activitatea profesorului Ştefan Andronache au venit şi de la  Viorel Burlacu, director al Muzeului tecucean, acesta venind cu noi proiecte pentru îmbunătăţirea activităţii. Prof. Burlacu îşi continuă discursul prin a aminti faptul că de la prof. Andronache a învăţat cum să studieze mai atent documentele vremii.

Invitat să ia cuvântul, prof. Andronache spune că pasiunea lui  a fost cercetarea şi dorinţa de a scoate la iveală noi şi noi documente despre existenţa oraşului: „Am avut şi norocul de a întâlni oameni care cunoşteau istoria acestor locuri cum ar fi farmacistul I. Georgescu, av. Petru Croitoru, fostul director de bancă Alexandru Iosif, poetul Ovid Caledoniu şi mulţi alţii. Am avut şi întâmplări trăite de mine sau povestite de alţii. Pe toate le-am aranjat frumos în carte , realizând ceea ce vă ofer acum cu toată dragostea”.

car-unirea-tecuci-14 În finalul manifestării, preşedintele Asociaţiei, Cătălin Dodu anunță că în prezent numărul membrilor asociaţiei a trecut de 100.000.

A oferit diplome de onoare salariaţilor devotaţi ai asociaţiei, începând cu fosta vicepreşedintă Domnica Similache, consilerul Gh. Crivineanu, care cu bucurie ne-a spus că activează în asociație de peste 23 de ani, şi alţii.

A fost o activitate cât se poate de reuşită.

Autor: Iancu Aizic

One thought on “O reuşită şi multiplă manifestare social-educativă la Asociația „Unirea” Tecuci

  1. Foarte frumos ati prezentat activitatile. Citind acest articol am aflat multe informatii despre personalitati ale orasului si despre realizarile dumnealor.
    Felicitari organizatorilor, participantilor la eveniment, dar si dumneavoastra, pentru expunerea detaliata.

Comments are closed.